Członkowie poniosą koszty

Członkowie poniosą koszty

Mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice, poniosą skutki uchwały Walnego Zgromadzenia. Oznacza to dla nich zmniejszony fundusz remontowy, a co za tym idzie wykreślenie zadań przewidzianych na ten rok.

     Pisaliśmy o tej sprawie na naszym portalu, w tekście „Pieniądz parzy”. Przypomnijmy: na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni, na wniosek jednego z członków Rady Nadzorczej SM Popowice, przyjęto uchwałę, mówiącą o przeznaczeniu więcej pieniędzy na eksploatację, tj. 0,60 zł/m², natomiast mniej na fundusz remontowy, czyli 0,97 zł/m². Wniosek Zarządu proponował na fundusz eksploatacyjny 0,30 zł/m² oraz na fundusz remontowy 1,16 zł/m². Przyjęty przez Walne podział oznacza, że na remonty trzeba będzie przeznaczyć mniej pieniędzy, nawet w sytuacji koniecznej.

     Taka właśnie sytuacja pojawiła się w przypadku budynku Popowicka 62-68. Otóż zgodnie z nakazem administracyjnym Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, trzeba wykonać do końca tego roku, tzw. mokre piony w tym budynku. Brak środków na to zadanie, na koncie nieruchomości, oznacza rezygnację z zaplanowanych remontów. Jak ustaliliśmy w SM Popowice, zadanie to kosztować będzie ponad 356 000 zł, co przy 120 mieszkaniach w budynku, daje kwotę ok. 3000 zł na mieszkańca! W tej sytuacji, konieczne będzie albo podniesienie czynszu, albo wzięcie kredytu. Zarząd SM Popowice będzie wnioskować o rozłożenie tego zadania na etapy, bo niepodobieństwem jest ukończenie go do końca roku.

     Rezultat, którego zapewne nie przewidział autor tej uchwały, jest taki, że członkowie – zamieszkali w budynku przy Popowickiej 62-68, poniosą koszty tej uchwały, zmniejszającej fundusz remontowy. Powinni oni o tym pamiętać, kto przyczynił się do tego, że znaleźli się w niełatwej – finansowo – sytuacji. 

tom