Członkowie poniosą koszty

Członkowie poniosą koszty Mieszkańcy jednego z budynków SM Popowice, poniosą skutki uchwały Walnego Zgromadzenia. Oznacza to…