Ludzie Popowic – Życiowa pasja

Czy nasze zainteresowania, pasje mogą stać się treścią naszego życia? Na to pytanie Andrzej Wystygło, mieszkaniec…

Najwspanialsza data

Popowiccy seniorzy obchodzili Dzień Matki w siedzibie Koła nr 2 PZERiI na ul. Starogranicznej. Tym razem…

Samorządowe diety

Członkowie organów samorządowych w spółdzielniach mieszkaniowych, pobierają wynagrodzenie za udział w posiedzeniach tych organów. Podstawą do…

Nie niszczyć

W zasobach spółdzielni mieszkaniowych, stałym elementem krajobrazu są szlabany, ograniczające parkowanie osobom innym, niż mieszkańcy. Często…

Zwrócić uwagę

Mieszkańcy Popowic, zauważyli ostatnio w pomieszczeniach piwnicznych budynków SMLW „Popowice”, oznaczenia na schodach i posadzce, uczynione…

Zawory do wymiany

Względami bezpieczeństwa podyktowana jest wymiana gazowych zaworów głównych w zasobach SMLW „Popowice”. Ponadto konieczne jest –…

Kobiety, wiosna i śpiew

Z okazji nadchodzącej wiosny, zbliżających się Świąt Wielkanocnych, a także z okazji Dnia Kobiet, popowickie Koło…

Warto razem

Wrocławski Teatr Lalek wciąż zaskakuje widza, zarówno tego małego, jak i dorosłego. W swoim repertuarze ma…

Na fundusz remontowy

W kolejnym budynku na terenie SMWL „Popowice”, konieczne było wykonanie instalacji przeciwpożarowej. Mieszkańcy tego budynku ponosili…

Miejsce dla wszystkich

W nowych warunkach lokalowych i z nowymi prowadzącymi – animatorami, rozpoczął działalność klub „Tęcza”, firmowany przez…