Samorządowe diety

Członkowie organów samorządowych w spółdzielniach mieszkaniowych, pobierają wynagrodzenie za udział w posiedzeniach tych organów. Podstawą do…

Nie niszczyć

W zasobach spółdzielni mieszkaniowych, stałym elementem krajobrazu są szlabany, ograniczające parkowanie osobom innym, niż mieszkańcy. Często…

Zwrócić uwagę

Mieszkańcy Popowic, zauważyli ostatnio w pomieszczeniach piwnicznych budynków SMLW „Popowice”, oznaczenia na schodach i posadzce, uczynione…

Zawory do wymiany

Względami bezpieczeństwa podyktowana jest wymiana gazowych zaworów głównych w zasobach SMLW „Popowice”. Ponadto konieczne jest –…

Kobiety, wiosna i śpiew

Z okazji nadchodzącej wiosny, zbliżających się Świąt Wielkanocnych, a także z okazji Dnia Kobiet, popowickie Koło…

Na fundusz remontowy

W kolejnym budynku na terenie SMWL „Popowice”, konieczne było wykonanie instalacji przeciwpożarowej. Mieszkańcy tego budynku ponosili…

Miejsce dla wszystkich

W nowych warunkach lokalowych i z nowymi prowadzącymi – animatorami, rozpoczął działalność klub „Tęcza”, firmowany przez…

Plany i zmierzenia

Zmiana, jaka nastąpiła w ubiegłym roku w Zarządzie SMLW „Popowice”, w dużym stopniu miała wpływ na…

Oświetlenie (coraz) lepsze

W ramach modernizacji oświetlenia części wspólnych – w tym wypadku klatek schodowych – w budynkach SMLW…

Sięgnąć po energię

Jedna z wrocławskich spółdzielni wprowadziła w codziennej praktyce wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych.…