Igraszki wyobraźni

Najnowsza premiera Teatru Polskiego wskazuje na coraz lepszą formę zespołu i tym samym teatru. „Sen nocy…

Zdaniem biegłego

Opinia biegłego rewidenta, sporządzana dla spółdzielni mieszkaniowej jest podsumowaniem jej kondycji i polityki finansowej. Tym samym…

Blisko, coraz bliżej

Przybliża się możliwość stworzenia miejsca spotkań na Popowicach. Projekt „Miejsce spotkań dla mieszkańców Popowic”, zgłoszony do…

Będą usunięte

Członkowie spółdzielni, składający pisma w związku z jej działalnością oczekują odpowiedzi na swoje pisma. Tę sprawę…

Zawsze pomagać

Na popowickim Targowisku „Niedźwiedzia”, od szesnastu lat prowadzona jest zbiórka plastikowych zakrętek na rzecz dzieci z…

Obecni, nieobecni…

Czy członkowie organów samorządowych powinni pobierać diety, mimo nieobecności na posiedzeniach tych organów? Na jednym z…

Potrzeba miejsca spotkań

Projekt Stowarzyszenia Fauna i Flora Popowic, dotyczący miejsca spotkań dla mieszkańców, w konsultacjach społecznych do Funduszu…

W świecie zmian

Wrocławski Teatr Lalek wciąż zaskakuje widza coraz to nowymi formami wyrazu. Oczywiście są to przyjemne zaskoczenia,…

To już plaga

Mieszkańców Popowic niepokoją coraz częstsze informacje o kradzieżach i włamaniach na terenie osiedla. Ich zdaniem sytuacja…

Powrót do źródeł

Teatr Współczesny przedstawił zadziwiający spektakl, będący dla każdego widza próbą powrotu do lat dzieciństwa. To także…