Zdaniem biegłego

Opinia biegłego rewidenta, sporządzana dla spółdzielni mieszkaniowej jest podsumowaniem jej kondycji i polityki finansowej. Tym samym…

Będą usunięte

Członkowie spółdzielni, składający pisma w związku z jej działalnością oczekują odpowiedzi na swoje pisma. Tę sprawę…

Obecni, nieobecni…

Czy członkowie organów samorządowych powinni pobierać diety, mimo nieobecności na posiedzeniach tych organów? Na jednym z…

Lokal na „kulturę”

Jednym z koniecznych elementów prowadzenia działalności kulturalnej jest jej finansowanie i posiadanie warunków lokalowych. Jak te…

Nowa baza

Z uwagi na spodziewaną sprzedaż działki przy ulicy Starogranicznej, konieczne jest znalezienie nowej lokalizacji dla bazy…

Zielony ład

Stan terenów zielonych na Popowicach pozostawia wciąż wiele do życzenia. Jego poprawa wymaga czasu i nakładów…

Płacić za windę czyli ilu mieszkańców?

Problemem w ustaleniu opłat za windy jest brak rzeczywistych ilości osób, zgłoszonych do zamieszkania. O tej…

Płacić za windę

Temat wind w SMLW „Popowice”, a konkretnie wprowadzone podwyżki i zmiana sposobu naliczania opłat, to ostatnio…

Po naszych publikacjach

Sprawy poruszane lub zgłaszane nam przez czytelników, opisywane później na naszym portalu, znajdują swój finał. Oto…

Przeciw pożarowi

Zagrożenie pożarowe to problem wszystkich mieszkańców Popowic. Stąd też troska samorządowców o poprawę ochrony przeciwpożarowej. O…