Lokal na „kulturę”

Jednym z koniecznych elementów prowadzenia działalności kulturalnej jest jej finansowanie i posiadanie warunków lokalowych. Jak te…

Nowa baza

Z uwagi na spodziewaną sprzedaż działki przy ulicy Starogranicznej, konieczne jest znalezienie nowej lokalizacji dla bazy…

Zielony ład

Stan terenów zielonych na Popowicach pozostawia wciąż wiele do życzenia. Jego poprawa wymaga czasu i nakładów…

Płacić za windę czyli ilu mieszkańców?

Problemem w ustaleniu opłat za windy jest brak rzeczywistych ilości osób, zgłoszonych do zamieszkania. O tej…

Płacić za windę

Temat wind w SMLW „Popowice”, a konkretnie wprowadzone podwyżki i zmiana sposobu naliczania opłat, to ostatnio…

Po naszych publikacjach

Sprawy poruszane lub zgłaszane nam przez czytelników, opisywane później na naszym portalu, znajdują swój finał. Oto…

Przeciw pożarowi

Zagrożenie pożarowe to problem wszystkich mieszkańców Popowic. Stąd też troska samorządowców o poprawę ochrony przeciwpożarowej. O…

Piwnica story

Sprawa piwnic, a konkretnie porządku w nich, to na Popowicach wciąż powracający, temat – rzeka. Zwłaszcza…

Górka-reaktywacja?

Trwają dalsze działania, zmierzające do zagospodarowania tzw. górki na Popowicach. Nie jest to – jak się…

Bez pozwolenia?

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, a także mieszkańcy jej budynków, oczekują od organów spółdzielni informacji o ich działalności.…