Górka-reaktywacja?

Trwają dalsze działania, zmierzające do zagospodarowania tzw. górki na Popowicach. Nie jest to – jak się…

Bez pozwolenia?

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, a także mieszkańcy jej budynków, oczekują od organów spółdzielni informacji o ich działalności.…

Uważaj na znak!

Znaki drogowe, oprócz swej funkcji informacyjnej, mogą… utrudniać poruszanie się po chodniku. Takie przypadki zgłaszają nam…

Zamiast polemiki

Nie po raz pierwszy w naszej działalności prasowej mamy do czynienia z próbą manipulacji faktami, a…

Ochronić piaskownice

W zasobach SMLW „Popowice” dzięki przykrywaniu piaskownic plandekami, są one chronione przed zanieczyszczeniami. • Zabezpieczenie piaskownic…

Za wąski chodnik

Mieszkańcom Popowic leży na sercu wygląd i funkcjonalność osiedla. Świadczą o tym sygnały, przesyłane nam w…

Wodny świat

Mieszkańcy Popowic z niepokojem wypatrują opadów deszczu, bowiem skutkują one zalewaniem piwnic w niektórych budynkach SMLW…

Raport o finansach

O kondycji finansowej SMLW „Popowice” za 2020 rok, mówi sprawozdanie finansowe, badane przez biegłego rewidenta. •…

Bez faktów

W ostatnim protokole Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”, zamieszczonym na stronie internetowej, w sekcji dostępnej dla członków…

Nie wynosić jak leci

Coraz większym problemem staje się problem usuwania tzw. gabarytów w zasobach SMLW ”Popowice”. • Mimo wskazania…