Walne, ale jakie?

Z uwagi na pandemię, nie odbywają się w spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenia. Podobnie jest w SMLW…

Nie tylko górka

Wśród inicjatyw, mających zagospodarować tzw. górkę na Popowicach jeszcze w 2019 roku pojawiła się koncepcja, dotycząca…

Dlaczego nie?

Na stronie internetowej SMLW Popowice, publikowane są protokoły obrad tylko jednego z organów samorządowych spółdzielni, a…

Wolno czy nie?

Przy okazji prac dociepleniowych powraca wciąż temat instalowania na budynkach SM Popowice, anten i innych urządzeń.…

Znać statut – raz jeszcze

Tekst opublikowany na naszym portalu, wywołał szereg – niestety także negatywnych – emocji. A przecież wystarczyło…

Znać statut

Działalność w organach samorządowych spółdzielni mieszkaniowej, związana jest ze znajomością statutu. Nie inaczej powinno być w…

Po odbiorze

Formalnie zakończona została przebudowa chodnika przy ulicy Niedźwiedziej, na odcinku między Żubrzą a Popowicką. Zakończone zostały…

Kosić czy nie?

Trawniki na terenie SM Popowice w czasie minionego lata, przez dłuższy czas nie były koszone. Podobnie…

Jest strefa ruchu

Wprowadzenie strefy ruchu na jednym z terenów SMLW Popowice, przyczyniło się do usprawnienia tam parkowania. •Decyzją…

Nareszcie parking

W ramach Funduszu Osiedlowego, wykonany zostanie parking ogólnodostępny przy ulicy Rysiej. ● Zniknie wreszcie krajobraz księżycowy…