Po rozliczeniach wody

Po rozliczeniach wody

Rozliczenia opłat za wodę w SM Popowice, budzą wśród jej członków zrozumiałe emocje. Związane są bowiem z dopłatami.

     O przybliżenie tej kwestii zwróciliśmy się do z-cy prezesa SM Popowice, Bogdana Słowika. Oto wyjaśnienia, które uzyskaliśmy: spółdzielnia płaci MPWiK za dostawę wody do danego budynku, według wskazań wodomierza głównego. Na podstawie wskazań tego wodomierza MPWiK wystawia fakturę, której kwotę refakturuje się na poszczególne lokale mieszkalne.
Każdy z lokatorów płaci za zużytą wodę według wskazań wodomierzy zamontowanych w mieszkaniu oraz część kosztów wspólnych dostawy wody.

     Koszty te powstają, ponieważ zawsze będzie różnica pomiędzy ilością wody, która przepłynęła przez wodomierz główny, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Wynika to między innymi z dwóch faktów: pozostawania wody w instalacji budynku za wodomierzem głównym, która została już do niego dostarczona, ale nie odebrana przez lokatorów, oraz innej dokładności pomiarowej wodomierzy mieszkaniowych i wodomierza głównego, wynikającej z klasy urządzeń oraz wielkości przepływu wody.

     Taki stan rzeczy powoduje, że nawet jeśli nie ma wycieków wody, to każdy lokator musi pokryć koszty wspólne dostawy wody do budynku. Są one naliczane proporcjonalnie do ilości zużytej przez niego wody. Dodajmy, że wskazania wodomierza głównego sprawdzane są pod koniec każdego miesiąca przez służby techniczne spółdzielni i każdorazowo porównywane z danymi na fakturze, otrzymanej z MPWiK.

     Otwartą kwestia pozostaje racjonalne zużycie wody przez lokatorów, szczelna instalacja w mieszkaniu (zwłaszcza spłuczki), czyli wszystko, co ma wpływ na opłaty za wodę. Warto pamiętać o tym zawczasu. Później już trzeba zapłacić.

tom