Odpowiedź bez odpowiedzi

Odpowiedź bez odpowiedzi

Jeden z mieszkańców Popowic, napisał pismo do Rady Nadzorczej SM Popowice, w sprawie plakatu do WBO 2014. Odpowiedź otrzymał po pół roku!

     O sprawie tej pisaliśmy na naszym portalu we wrześniu 2014 w tekście „Plakat raz jeszcze” i w grudniu 2014 w tekście „Odpowiedzi nie ma”. Przypomnijmy. Mieszkaniec Popowic skierował do Rady Nadzorczej pytania, dotyczące plakatu do WBO 2014, bowiem Rada ta sfinansowała druk plakatu. Jego pytania brzmiały: „ Jaka jest podstawa prawna finansowego wspierania przez Radę Nadzorczą (czy też samą Spółdzielnię i jej Zarząd) kampanii promocyjnej i wyborczej jednej z kandydatek do Rady Miejskiej? Kto zaakceptował treść plakatów? Jakie były koszty kampanii promocyjnej projektu WBO nr 47 i kto je pokrył? Jaka była procedura wyboru wydawcy plakatów promujących p. Martę Słowikowską oraz WBO, pod którymi, jako „patron, sponsor, pomocnik” (?), podpisane są SMLW „POPOWICE” oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni?”.

     Po sześciu miesiącach (!) autor pisma otrzymał odpowiedź i skontaktował się z naszym portalem. Jego zdaniem, pismo nie zawiera odpowiedzi na jego pytania , albo są one wymijające. Na pytanie o koszty plakatu, padała taka właśnie odpowiedź: „Każdy członek spółdzielni, może zapoznać się z kosztami finansowania plakatów w siedzibie spółdzielni”.

     Przewodniczący Rady Nadzorczej dowodzi też, że sfinansowanie plakatu dla osoby startującej później w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia „…wpisuje się pomoc polegająca na precyzyjniejszym poinformowaniu naszych mieszkańców o inicjatywie ich dotyczącej i podnoszącej standard otoczenia”. Przewodniczący Rady stwierdza przy tym, że „… podejmując uchwałę o przyznaniu finansowego wsparcia druku plakatów, nie posiadała wiadomości od Pani Maty Słowikowskiej o powiązaniu jej osoby z kampanią wyborczą
 i listami wyborczymi”.

     Jeszcze większe zdziwienie autora pisma do Rady Nadzorczej, budzi wyjaśnienie dotyczące treści i grafiki plakatów. Otóż z treści pisma wynika, że Rada Nadzorcza nie znała ani treści, ani grafiki plakatu: „Całość grafiki i treści pilotowała Pani Marta Słowikowska bez udziału pozostałych członków Rady Nadzorczej”. Pada tu także wyjaśnienie, iż na wybór wydawcy plakatu Rada Nadzorcza i Zarząd nie miały wpływu. „Decyzje podejmowała Pani Słowikowska”. Dlaczego tak było , skoro członkowie Rady Nadzorczej, nie mogą reprezentować spółdzielni na zewnątrz?

     Zdaniem mieszkańca Popowic, autora pisma do Rady, stwierdzenie: „Rada Nadzorcza ma nadzieję, że powyższe odpowiedzi wyczerpują wszystkie[…] niewiadome…”, ma co najmniej posmak ironiczny. Brakuje, według niego, rzetelnego wyjaśnienia sprawy, przewlekanej ponad miarę. Oznacza też, jego zdaniem, lekceważenie i arogancję organów samorządowych, wybieranych przecież przez członków.

tom