Odpowiedź bez odpowiedzi

Odpowiedź bez odpowiedzi Jeden z mieszkańców Popowic, napisał pismo do Rady Nadzorczej SM Popowice, w sprawie…