Na fundusz remontowy

W kolejnym budynku na terenie SMWL „Popowice”, konieczne było wykonanie instalacji przeciwpożarowej. Mieszkańcy tego budynku ponosili opłatę remontową na tę instalację, a nadwyżkę tej opłaty, Rada Nadzorcza SMLW „Popowice” na wniosek Zarządu spółdzielni, przeznaczyła na fundusz remontowy tej nieruchomości. Wywołało to niezadowolenie grupy mieszkańców z tego budynku.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Zapłacą wszyscy”. Przypomnijmy: „Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z marca 2018 roku, nakazuje wykonanie w budynku przy ul. Niedźwiedziej 14 – 24, instalacji przeciwpożarowej. Prace musza być wykonane do końca 2019 roku. Podstawowe jest tu pytanie o koszt takiego przedsięwzięcia. Z danych, jakie uzyskaliśmy w SM Popowice, wynosi on 540 000 zł. Nieruchomość ta nie posiada takich środków na te prace. Dlatego Rada Nadzorcza SM Popowice, podjęła uchwałę o wprowadzeniu od 1 marca br. dodatkowego składnika – opłaty na fundusz remontowy dla tej nieruchomości w wysokości 1.07 zł od metra kwadratowego. Będzie ona obowiązywać przez okres 60 miesięcy. […] Decyzja nakazująca instalację przeciwpożarową w budynku przy ulicy Niedźwiedziej 14-24, pojawiła się na skutek…donosu. Podobnie było w budynku przy Popowickiej 62-68.”

Tu warto zaznaczyć, że budynek ten został wybudowany i dopuszczony do użytkowania przez Straż Pożarną w latach 70-tych ub. wieku. Przepisy, dotyczące ochrony pożarowej od tego czasu zmieniły się. Ponieważ budynek przy ul. Niedźwiedziej 14-24 nie spełniał obowiązujących przepisów ochrony pożarowej (nie było możliwe poszerzenie klatek schodowych), spółdzielnia wystąpiła do Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej o odstępstwa od obowiązujących przepisów, które nie mogą być zastosowane i zaproponować inne rozwiązania.

Po wykonaniu ekspertyzy rzeczoznawcy, spółdzielnia uzyskała odstępstwo od obowiązujących przepisów. Warunkiem było wykonanie w tym budynku instalacji nawodnionych pionów i instalacji alarmowej z czujkami dymu. Po sporządzeniu projektu wykonano instalacje w budynku. Firmy do realizacji zadania zostały wybrane w drodze przetargu.

Zgodnie z informacją przekazaną mieszkańcom, naliczenia na Fundusz Remontowy dotyczący instalacji p.poż. za okres od marca 2019r. do października 2023r. wyniosły 506.369,36 zł, natomiast po rozliczeniu zadania na tym funduszu pozostała kwota 49.434,77 zł. Tę kwotę Rada Nadzorcza SMLW „Popowice” na wniosek Zarządu, przeznaczyła na fundusz remontowy tej nieruchomości. Grupa mieszkańców tego budynku, interweniowała w spółdzielni, jak też wystosowała pismo w tej sprawie. Czytamy w nim m.in. „Oczywiście my jako właściciele mieszkań kategorycznie nie zgadzamy się z decyzją pozostawienia środków na bieżący fundusz remontowy. ŻĄDAMY zwrotu nadpłaty na poczet czynszu. Kwota, która zebrała się na nadpłatę, miała JEDEN konkretny cel, a mianowicie pokrycie jedynie kosztów Instalacji p.poż. Każdego miesiąca równolegle płaciliśmy na fundusz remontowy oraz osobno za fundusz remontowy – Instalacja p.poż.”.

Zwróciliśmy się do prezesa Zarządu SMLW „Popowice” Mirosława Miciaka o komentarz w tej sprawie. Oto co usłyszeliśmy: „Pieniądze, które zasilały fundusz remontowy tej nieruchomości, dotyczyły zadania modernizacji i instalacji mokrych pionów czyli instalacji przeciwpożarowej. Fundusz remontowy został tam zwiększony ze 1,22 zł o wartość robót, które powinny być zrealizowane na tej inwestycji. Różnica między przychodami i kosztami, które zostały poniesione to była kwota około 49 000 zł . To ona – zgodnie z wnioskiem Zarządu skierowanym do Rady Nadzorczej – pozostała na tej nieruchomości tj. Niedźwiedzia 14 -24. Cały czas zasila ona budżet funduszu remontowego tej nieruchomości. Ona nie będzie nigdzie krążyła w spółdzielni. Będzie ona przeznaczona tylko i wyłącznie na zadania, które będziemy realizować na tej nieruchomości.”

Czy w pozostałych wysokich budynkach SMLW „Popowice” konieczne będzie wykonanie takich instalacji przeciwpożarowych? Istnieje taka ewentualność, a wykonanie takich instalacji dla każdego budynku musi być uzgadniane z Państwową Strażą Pożarną . Wszak bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą najważniejszą.

tom