Zapłacą wszyscy

Zapłacą wszyscy

W kolejnym budynku SM Popowice, zgodnie z nakazem Straży Pożarnej musi być wykonana wodna instalacja przeciwpożarowa.

     Decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z marca 2018 roku, nakazuje wykonanie w budynku przy ul. Niedźwiedziej 14 – 24, instalacji przeciwpożarowej. Prace musza być wykonane do końca 2019 roku.

     Podstawowe jest tu pytanie o koszt takiego przedsięwzięcia. Z danych, jakie uzyskaliśmy w SM Popowice, wynosi on 540 000 zł. Nieruchomość ta nie posiada takich środków na wymagane prace. Dlatego Rada Nadzorcza SM Popowice, podjęła uchwałę o wprowadzeniu od 1 marca br. dodatkowego składnika – opłaty na fundusz remontowy dla tej nieruchomości w wysokości 1.07 zł od metra kwadratowego. Będzie ona obowiązywać przez okres 60 miesięcy. Tym samym miesięczna kwota, w zależności od powierzchni mieszkania wyniesie od 35zł do prawie 58 zł.

     Jak widać, możliwe jest wykonanie tych prac bez zaciągania kredytu bankowego. Jednak jeśli pojawią się kolejne decyzje administracyjne o wyposażeniu wysokich budynków w instalacje przeciwpożarowe, konieczne będzie zaciągnięcie kredytu. Wzrośnie wówczas miesięczna opłata na fundusz remontowy i będzie ona wynosić od 42 do prawie 70 zł, w zależności od metrażu mieszkania.

     Decyzja nakazująca instalację przeciwpożarową w budynku przy ulicy Niedźwiedziej 14-24, pojawiła się na skutek… donosu. Podobnie było w budynku przy Popowickiej 62-68. Mieszkańcy obu budynków, zastanawiają się, komu zależało na tym, aby ponieśli dodatkowe koszty. Bo przecież w tej sytuacji wszyscy oni zapłacą więcej…

tom