Miejsce dla wszystkich

W nowych warunkach lokalowych i z nowymi prowadzącymi – animatorami, rozpoczął działalność klub „Tęcza”, firmowany przez SMLW „Popowice”. W ofercie klubu są zajęcia dla różnych grup wiekowych.

Jeszcze w grudniu ub. roku w drodze postępowania przetargowego, zostali wyłonieni animatorzy do prowadzenia działalności klubu: Monika Barzyk i Maciej Wiśniewski. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”, Zarząd Spółdzielni został upoważniony do uruchomienia działalności klubu „Tęcza”. W umowie podpisanej z animatorami jest mowa o prowadzenia działalności dla członków i ich rodzin, w wysokości 70 godzin miesięcznie. Przygotowali oni harmonogram działalności klubu na najbliższe trzy miesiące, a ponadto 15 stycznia br. na spotkaniu z mieszkańcami usłyszeli od nich, jakie zajęcia preferują i jakich oczekują.

Zapytaliśmy animatorów, prowadzących klub o ich plany i zamierzenia . Monika Barzyk powiedziała nam: „Bardzo zależy nam, żeby to było miejsce dla wszystkich, żeby te zajęcia były kierowane do wszystkich mieszkańców. Są to m.in. zajęcia plastyczno-rękodzielnicze, zajęcia ruchowe, które też później mogą się przerodzić w zajęcia albo teatralne albo w chór, bo takie też były pytania. Dużo było pytań o spotkania, o dzień otwarty w klubie, żeby można było przyjść spotkać się, porozmawiać zaprosić czasem kogoś.”.

Natomiast Maciej Wiśniewski podkreślił bliskość i zasięg tego miejsca: „Zależy nam na tym aby jak największa liczba mieszkańców Popowic była zadowolona, czuła się zaproszona do tego miejsca. Chodzi nam o to, żeby ludzie też wiedzieli, że mają możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć, blisko nich na Popowicach”.

Działalność klubu „Tęcza” jest wspierana przez Zarząd SMLW „Popowice” i organy samorządowe spółdzielni. Oto co powiedział nam prezes Zarządu SMLW „Popowice” Mirosław Miciak: „Od początku, kiedy powstawał klub Tęcza, staraliśmy się zachęcić społeczność popowicką, żeby i starsi i młodzi mieszkańcy chcieli z niego korzystać. Niestety Covid doprowadził do tego że klub był zamknięty. No, ale Covid się skończył i my rozpoczynamy nową działalność z nowymi partnerami”.

Jest zatem nadzieja, że obecna działalność klubu „Tęcza”, obejmie swoim zasięgiem więcej grup wiekowych i zachęci mieszkańców do korzystania z tego miejsca. Będziemy Państwu prezentować te działania klubu.

tom