Miejsce dla wszystkich

W nowych warunkach lokalowych i z nowymi prowadzącymi – animatorami, rozpoczął działalność klub „Tęcza”, firmowany przez…