Zamiast polemiki

Nie po raz pierwszy w naszej działalności prasowej mamy do czynienia z próbą manipulacji faktami, a także ich swobodną interpretacją.

• Kiedy rzeczowa polemika zostaje zastąpiona przez przewodniczącą Rady Nadzorczej SMLW ”Popowice” połajankami i osobistymi wycieczkami, pozostaje zaprzestać takiej polemiki.
• Epatowanie określeniami i stwierdzeniami ad personam, nie przysłoni braku rzeczowych argumentów.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w tekście „Bez faktów”. Przypomnijmy. W protokole Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”, zamieszczonym na stronie internetowej, przedstawiona została i poddana pod głosowanie Radzie Nadzorczej nieprawdziwa informacja o naszym portalu. Czyżby opublikowanie przez nas niedawno tekstów o uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie sprzedaży działki przy Starogranicznej 32 („Sprzedaż bez dyskusji” i „Jaka sprzedaż”), spowodowały tak gwałtowną reakcję przewodniczącej Rady Nadzorczej?

W odpowiedzi na pismo złożone do przewodniczącej Rady Nadzorczej, otrzymaliśmy tekst, w którym używa się określeń, mających zastąpić brak rzeczowych argumentów. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że po publikacji 2 kwietnia br. na naszym portalu tekstu „Sprzedaż bez dyskusji”, przewodnicząca RN Grażyna Przychodzińska w kontrreakcji złożyła 27 maja br. wniosek, a Rada podjęła uchwałę o odwołaniu Tomasz Kapłona z funkcji redaktora Naszych Popowic. Zadziwiająca zbieżność, prawda? Jakoś wcześniej, zwłaszcza przy przygotowaniu tekstu o przewodniczącej Rady Nadzorczej, nie było zastrzeżeń, ani takiej reakcji…

O uchwale Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”, z 27.05.2021 tak m.in. wypowiedział się Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP: „Uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą w tej formie jest bezzasadna dlatego, że w przywołanym paragrafie 77 statutu nie mieści się kompetencja powołania ani odwołania redaktora naczelnego gazety osiedlowej”. Czyżby przewodnicząca Rady Nadzorczej nie znała uprawnień Rady, której przewodniczy?

Niniejszym kończymy polemikę, bo nie jest ona możliwa w oparciu o taki sposób jej prowadzenia i takie argumenty. Prezentowany poziom dialogu nam nie odpowiada i jest bezużyteczny dla czytelników portalu.

mar