Takie piękne Popowice

Właściciele psów, mieszkający na terenie SMLW Popowice, w większości dbają o nie oraz sprzątają po swoim…

Podziału (na razie) nie będzie

Inicjatywa uchwałodawcza, zmierzająca do podziału wielkiego osiedla na dwa mniejsze, została odrzucona przez Radę Miejską Wrocławia.…

Walne, ale jakie?

Z uwagi na pandemię, nie odbywają się w spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenia. Podobnie jest w SMLW…

Podzielić osiedla

Grupa aktywnych mieszkańców Pilczyc i Kozanowa, złożyła projekt uchwały obywatelskiej w sprawie zmiany granic osiedli i…

Nie tylko górka

Wśród inicjatyw, mających zagospodarować tzw. górkę na Popowicach jeszcze w 2019 roku pojawiła się koncepcja, dotycząca…

Dlaczego nie?

Na stronie internetowej SMLW Popowice, publikowane są protokoły obrad tylko jednego z organów samorządowych spółdzielni, a…