Bez pozwolenia?

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej, a także mieszkańcy jej budynków, oczekują od organów spółdzielni informacji o ich działalności. Jedną z takich możliwości jest przekazywanie informacji za pośrednictwem prasy.

W działalności prasowej spotykamy się z odmową udzielenia informacji, bądź z próbą zbędnego formalizowania jej. Przykładem może być zwrócenie się do jednego z członków Rady Nadzorczej SMLW „Popowice” o informację, w sprawie złożonego przez niego wniosku.

Na jednym z posiedzeń Rady Nadzorczej SMLW „Popowice”, jej członek Sebastian Rudy, złożył wniosek w sprawie „…rezygnacji z organów samorządowych Rad Zespołów Nieruchomości i zwiększenie ilości członków Rady Nadzorczej oraz w sprawie obniżenia diet Rady Nadzorczej…”. Jego wniosek obejmował też sprawę „…optymalizacji kosztowej w przyszłym roku na działalność Rad…”.

W celu przybliżenia czytelnikom naszego portalu tego wniosku, zwróciliśmy się do SMLW „Popowice” o możliwość kontaktu z jego autorem, bowiem członkowie spółdzielni , jak i mieszkańcy Popowic, nie mają obecnie możliwości bezpośredniej rozmowy z członkami organów samorządowych. Przed pandemią pełnili oni dyżury, ale ta możliwość została – ze względów sanitarnych – zawieszona.

W odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że „…nie zamierza się wypowiadać w tym temacie, ponieważ nie został upoważniony do tego przez RN. Dlatego w tym temacie należy zwrócić się na piśmie do RN”.

Warto przywołać tu Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, opracowany przez Krajową Radę Spółdzielczą. W rozdziale 2, poświęconym obowiązkom spółdzielni wobec członków oraz członków wobec spółdzielni, czytamy: ” 5) spółdzielnie zapewniają członkom pełną informację o swojej działalności w zakresie realizacji planów działania, jak i sytuacji finansowej. W tych sprawach spółdzielnie kierują się zasadami jawności, otwartości i transparentności”.

Czy przekazanie prasie – nawet telefonicznie – w sumie prostej informacji, o treści wniosku złożonego przez członka Rady Nadzorczej, wymaga aż pozwolenia tejże Rady? Ocenę tego faktu pozostawiamy naszym czytelnikom…

mar

3 thoughts on “Bez pozwolenia?

  1. A może jak się nie ma nic do powiedzenia to lepiej zasłonić to zakazem kontaktów?

  2. Wniosek o zmiany w strukturach RN oraz RZN, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zatem treść wniosku zostanie zapewne przedstawiona w odpowiednim czasie przed kolejnym Walnym Zgromadzeniem.
    To taka oczywistość, o której ktoś, kto napisał ten artykuł powinien wiedzieć.

Comments are closed.