Wspólna sprawa

Na Popowicach funkcjonują dwie szkoły podstawowe. Każda z nich ma swoją specyfikę. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 5 przy ul. Jeleniej.

W budynku tej szkoły w przeszłości, jak zapewne pamiętają mieszkańcy Popowic, funkcjonowała najpierw Szkoła Podstawowa nr 5, potem Gimnazjum nr 1, a następnie z powrotem Szkoła Podstawowa nr 5. Dyrektor SP nr 5 Jacek Lenart, zna tę szkołę bardzo dobrze, bo pracuje tu od 2001 roku. Funkcję dyrektora objął w 2019 r. Jak twierdzi, chodzi o kontynuację swojego rodzaju „specjalizacji” szkoły czyli matematyki i języków obcych a także realizacja najważniejszych funkcji szkoły – kształcenia i wychowania.

Przynajmniej 60-70% kadry nauczycielskiej pracuje tu od dawna, a łączy ich entuzjazm i ukochanie tego zawodu. Efektem jest dobra atmosfera wśród kadry, przyjazny klimat, ale tez satysfakcja czy wręcz przyjemność z wykonywania zawodu nauczyciela. Tak o dobrej współpracy z kadrą nauczycielską szkoły mówi dyr. Lenart: ”Życzę sobie, aby trwało to wiecznie”.

Pandemia, tak jak w wielu innych placówkach, wywróciła proces kształcenia do góry nogami, ale dążeniem szkoły jest uzupełniać powstałe braki i pomagać uczniom w ich uzupełnianiu. Funkcjonowanie szkoły podstawowej wiązało się z ze zmianami w jej przestrzeni – powstała stołówka, świetlica. Oczywiście na tym nie kończą się plany dyrekcji. Żeby wprowadzić kierunek sportowy, trzeba poczynić inwestycje. Oczywiście klasy dwujęzyczne i specjalizacja matematyczna są kontynuowane, przy współpracy z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem jest, rzecz jasna, osiągnięcie jak najlepszego wyniku.

Na pytanie o marzenia dyr. Lenart odpowiada: „Marzę o tym, żeby uczniowie z przyjemnością mogli przychodzić do naszej szkoły i uczyć się”. Ma też świadomość, że szkoła jest częścią osiedla, akceptowaną w tym środowisku: „Jesteśmy mocną częścią Popowic. Współpracujemy z rodzicami, pomagamy im w procesie wychowania, bo to przecież nasza wspólna sprawa”. Dzięki takiemu podejściu, szkoła spełnia swoją fundamentalną rolę – zarówno uczy jak i wychowuje.

tom