O bezpieczniejszy ruch

Mieszkańcom Popowic leży na sercu większe bezpieczeństwo pieszych. Składają oni do stosownych instytucji wnioski, które mają poprawić sytuację niechronionych uczestników ruchu.

Mieszkaniec ulicy Jeleniej, Maciej Przemyk, skierował do Zarządu Dróg i Komunikacji pismo w sprawie skrzyżowania przy ulicy Jeleniej i Białowieskiej. Wnioskował w nim o rozwiązanie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu równorzędnym, bowiem obowiązują tam ogólne reguły pierwszeństwa przejazdu. Nie są one zmodyfikowane, żadnym znakiem, jak np. „droga z pierwszeństwem przejazdu” czy „ustąp pierwszeństwa”. Zatem – zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym – pojazdy poruszające się ul. Białowieską w kierunku od ul. Legnickiej do ul. Popowickiej muszą ustąpić pierwszeństwa tym, poruszającym się ul. Jelenią.

W praktyce pojazdy jadące ul. Białowieską pomiędzy Legnicką, a Popowicką, rozwijają duże prędkości i przekraczają obowiązujące w tym obszarze ograniczenie prędkości do 40 km/godz. Kierowcy regularnie nie udzielają pierwszeństwa pojazdom, znajdującym się z ich prawej strony , czyli wyjeżdżającym z ul. Jeleniej. Często dochodzi tam do kolizji.

W związku z tym Maciej Przemyk wnioskował do ZDiUM o posadowienie w pasie drogowym ul. Białowieskiej znaku A-5 – skrzyżowanie dróg, który będzie informować o zbliżaniu się do równorzędnego skrzyżowania z ul. Jelenią. Wskazał, że analogiczne rozwiązanie od dawna funkcjonuje na skrzyżowaniu ul. Niedźwiedziej oraz Żubrzej. Najważniejszym argumentem jest to, że po Białowieskiej i Jeleniej – ulicach osiedlowych – poruszają się przede wszystkim mieszkańcy okolicznych budynków, w tym dzieci i osoby starsze. Do swojej propozycji dołączył wizualizację tego miejsca (zdjęcie poniżej).

W swoim wniosku zwrócił też uwagę na brak rozrysowania znaków przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Jeleniej z Białowieską. Chodzi tu o znak poziomy P-11 oraz uzupełniające stosowne oznakowanie pionowe. Przez to pojazdy parkują na obniżeniach krawężników i uniemożliwiają pieszym korzystanie z chodnika – zwłaszcza wózkom dziecięcym czy osobom niepełnosprawnym.

W odpowiedzi Maciej Przemyk otrzymał ze ZDiUM pismo z informacją, że ta instytucja przekazała jego wniosek do załatwienia wg kompetencji, czyli do Działu Organizacji Ruchu Drogowego, Wydziału Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim. O dalszym losie tego wniosku poinformujemy naszych czytelników.

tom

One thought on “O bezpieczniejszy ruch

  1. Warto też przeorganizować ruch przy okazji między Rysią i Białowieską. Teraz wewnątrz Powowic są 2 jednokierunkowe drogi od Rysiej do Białowieskiej. Teraz żeby wjechać z powrotem na Rysią znajdując parking na Rysiej to trzeba aż wyjechać albo na Legnicką albo na Popowicką. A wszyscy wiemy, że jak jest duże natężenie ruchu na obu głównych arteriach i korek to jesteśmy w absurdalnym położeniu, zamiast zrobić kółko na osiedlu to trzeba generować dodatkowy sztuczny korek na głównych arteriach.
    Więc albo uliczka przy górce albo przy „krasnalu aka środek miasta” powinna zmienić kierunek, żeby ruch mógł odbyć się wewnątrz osiedla, a nie po głównych ulicach (Legnicka/Popowicka).
    To taki szczegół, ale wiele usprawni nie tylko dla osiedla, ale i dla miasta.

Comments are closed.