Uważaj na znak!

Znaki drogowe, oprócz swej funkcji informacyjnej, mogą… utrudniać poruszanie się po chodniku. Takie przypadki zgłaszają nam nasi czytelnicy.

Na terenie SMLW „Popowice” – tak jak na każdym innym terenie – ustawione są znaki drogowe. Ich przeznaczenie jest oczywiste: uregulowanie zasad poruszania się po terenie spółdzielni. W przypadku ustawienia znaku „Strefa ruchu” , obowiązują tam wówczas zasady ruchu drogowego jak na drodze publicznej.

Są miejsca, w których – zdaniem naszych czytelników – te znaki są umieszczone za nisko. Wiąże się to z umieszczeniem przy znaku dodatkowych tablic, jak np. strefa ruchu. Jednym z takich miejsc jest ulica Jelenia (na zdjęciu). Mieszkańcy wychodzący z bramy nr 20, mogą po prostu zawadzić głową o znak. Rezultat takiej kolizji nietrudno przewidzieć.

Jak dowiedzieliśmy się w SMLW „Popowice” z uwagi na opisaną tu sytuację, przewidziane jest przedłużenie metalowych rur tak, aby możliwe było zawieszenie na nich znaków wyżej. Wówczas nie będą kolidowały z ruchem pieszym.

Dziękujemy naszym czytelnikom za tego typu sygnały, które świadczą o ich trosce o najbliższe otoczenie. Kto w końcu o nie lepiej zadba?

tom