Sprzedaż bez dyskusji

Po Walnym Zgromadzeniu członków zorganizowanym 2-5 marca br. przez Zarząd SMLW Popowice, pojawiły się uwagi mieszkańców Popowic. Chodzi o brak możliwości dyskusji w sprawie podjętych uchwał, a konkretnie w sprawie sprzedaży działki przy ul. Starogranicznej 32.

W tej sprawie zwróciła się do naszego portalu grupa członków spółdzielni, reprezentowana przez Annę Sirko. Jest ona od 2019 roku przewodniczącą Komisji Samorządowo-Kulturalnej w Radzie Zespołu Nieruchomości nr 2 – organie samorządowym SMLW Popowice. Posiada wykształcenie wyższe, kierunkowe i 25-letni staż zawodowy w zarządzaniu nieruchomościami, w tym 15 lat w jednostce gminnej. Ta wiedza, pozwala jej na wykorzystanie swojego doświadczenia w działalności w RZN nr 2. Przede wszystkim jest członkiem spółdzielni i – jak wszyscy członkowie – współwłaścicielem mienia spółdzielni.

Co sprawiło, że uchwała o sprzedaży działki przy ul. Strogranicznej 32, poruszyła tych członków ? Oddajmy im głos:

„W trakcie tegorocznego Walnego Zgromadzenia, uchwała nr 7 wyrażająca zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki przy ul Starogranicznej 32 podjęta została 147 głosami. Spółdzielnia liczy ok. 5600 członków. Zabrakło nam okazji do wyjaśnienia wielu spraw. Rozumiemy, że wprowadzone obostrzenia nie pozwalały na formę zebrań, do jakiej się przyzwyczailiśmy, jednak chcemy zwrócić się do Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni z petycją, o rozważenie poddania pod powtórne głosowanie uchwały o sprzedaży przedmiotowej działki na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Oczywiście, jeśli stan epidemii pozwoli na podjęcie dyskusji nad zasadnością tej uchwały.

Petycję mogą podpisywać członkowie  spółdzielni w następujących miejscach: Agencja Pocztowa-ul. Niedźwiedzia 29, Pizzeria La Finezze-ul. Jelenia 28a, Sklep warzywny obok SM Popowice, Sklep u Eli róg ul.Wejherowska/Wejherowska, Transgum – Autoryzowany serwis opon ul. Starograniczna 32, Przychodnia weterynaryjna ul. Starograniczna 32.  Więcej informacji można znaleźć na profilu na Facebooku  https://www.facebook.com/starograniczna

Petycje mogą podpisywać członkowie  spółdzielni w następujących miejscach: Agencja Pocztowa ul. Niedźwiedzia 29, Pizzeria La Finezze ul. Jelenia 28a, Sklep warzywny obok SM Popowice, Sklep u Eli róg Wejherowska/Wejherowska, Transgum – Autoryzowany serwis opon ul. Starograniczna 32, Przychodnia weterynaryjna ul. Starograniczna 32.  Więcej informacji można znaleźć na profilu na Facebooku:  https://www.facebook.com/starograniczna

Czas, w którym się znaleźliśmy, tj. rosnąca liczba zachorowań na covid, nie był właściwym momentem na poddawanie pod głosowanie tak ważnej uchwały o sprzedaży nieruchomości przy Starogranicznej 32. Szczególnie, jeśli zastrzeżenia odnośnie organizacji Walnego Zgromadzenia w naszej Spółdzielni pochodziły od Sanepidu.

Zmiana systemu pracy wielu z nas na zdalną, hybrydową, zachorowania w naszych rodzinach, zamknięcie szkół i sama izolacja powoduje wiele komplikacji w życiu codziennym. Musimy spojrzeć na to z takiej strony, że zdrowie nasze i naszych rodzin jest najważniejsze. Nie staliśmy w obliczu tak dużego wyzwania jak panująca epidemia od kilkudziesięciu lat.

Tym bardziej stoimy na stanowisku, że na ostatnim Walnym Zgromadzeniu powinny być poddawane pod głosowanie, jedynie uchwały istotne dla sprawnego funkcjonowania spółdzielni. Zabrakło tu zrozumienia obecnej sytuacji. Dotychczas nie zostały przedstawione propozycje zmiany lokalizacji dla dwóch działających w tym miejscu klubów (Klub Osiedlowy Tęcza oraz Klub PZW Certa), a także bazy sprzętowej konserwatorów Spółdzielni. Gdzie znajdzie się miejsce na przeniesienie tych klubów i bazy?

Z informacji, które były nam dotychczas przedstawiane, nieruchomość przy ul. Starogranicznej 32 w skali roku przynosi korzyści finansowe. Dlatego nie można mówić, że generuje ona jedynie koszty. Ustalona z najemcami cena wynajmu za 1m² jest na niskim poziomie i zawiera również obciążenia związane z podatkami.

Rozumiemy, że jak każda nieruchomość wymaga ona nakładów finansowych, aby utrzymać ją w należytym stanie technicznym. W ostatnich latach były przeprowadzane remonty, ale także, co istotne, wydatkowana została kwota ponad 200 tys. zł na adaptację pomieszczeń na działające tam kluby. Czy nie szkoda tych środków?

Są tam także najemcy, którzy cieszą się szczególną sympatią, np. weterynarz, który ze względu na rodzaj wykonywanych zabiegów nie może przenieść działalności w inne miejsce Popowic. Na Walnym, z oczywistych przyczyn nie zaznajomiono nas z operatem szacunkowym tej nieruchomości (jeśli taki jest). Kondycja Spółdzielni jest stabilna, nie ma zatem okoliczności finansowych uzasadniających wyprzedaż naszego majątku, którym niewątpliwie jest nieruchomość przy Starogranicznej”.

Tyle wypowiedzi członków spółdzielni. Ich sugestie warto wziąć pod uwagę, bowiem nie są powszechnie znane ich opinie na temat zasadności sprzedaży. Zbyt mało było informacji i możliwości dialogu. Niewiele osób zagłosowało za tą uchwałą, decyzja zaś w tej sprawie jest bardzo poważna.

tom