Raport o finansach

O kondycji finansowej SMLW „Popowice” za 2020 rok, mówi sprawozdanie finansowe, badane przez biegłego rewidenta.

• Sprawozdanie finansowe było oceniane za rok obrotowy 2020. Ocena ta była przeprowadzona metodą zdalną.
• Zysk, który powstał z działalności gospodarczej spółdzielni, jest niższy o prawie 8% od wyniku w 2019 roku. Jest to rezultat czynników, niezależnych od spółdzielni.

Zazwyczaj biegli rewidenci pracują w „realu”, mając do dyspozycji wszelkie dokumenty finansowe. Jednak z uwagi na ograniczenia, związane z pandemią tym razem ocena sprawozdania finansowego była dokonana drogą zdalną i zakończono ją 26 kwietnia br. Przy badaniu sprawozdania finansowego spółdzielni, analizowane były dokumenty, pozyskane od służb finansowo-księgowych drogą elektroniczną lub poprzez przekazanie różnego rodzaju wydruków i zestawień.

Na nieco mniejszy zysk od ubiegłorocznego, wpływ mają m.in. odsetki od lokat. Już w poprzednim roku malały, a w roku 2021 zapowiada się brak odsetek od lokat. W efekcie działalność gospodarcza spółdzielni, dająca nadwyżkę do finansowania różnych zadań, generuje malejący zysk. To jest sytuacja niezależna od spółdzielni, bowiem trudno przewidzieć ruchy Rady Polityki Pieniężnej, która nie przewiduje żadnego wzrostu stóp procentowych. Ponadto mniejsze były dochody z najmu lokali użytkowych, które w wielu przypadkach były zamknięte z powodu pandemii, a czynsze były obniżone.

Konkluzja oceny sprawozdania finansowego SMLW „Popowice” jest następująca: Nie jest źle, jest dobrze, ale nie jest bardzo dobrze. Jednym ze wskazań jest zabezpieczenie środków na tzw. ryzyko gospodarcze. Bowiem w większości spółdzielni wyniki wskazują na pewną stagnację. W ocenie jest też mowa o stabilnej sytuacji SMLW „Popowice”. ” Zarząd zadbał i zaplanował zdarzenia incydentalne, które wpłynęły na dobry wynik, jaki ma spółdzielnia”.

O komentarz do raportu biegłego rewidenta, poprosiliśmy Michała Żołnierowicza, członka Zarządu SMLW „Popowice”:
– Co wpłynęło na dobry wynik spółdzielni?
– Myślę, że jest to całokształt pracy i decyzji wszystkich. Zarówno Walnych Zgromadzeń, które wytyczają kierunki działania spółdzielni, poprzez Radę Nadzorczą, która podejmuje kluczowe uchwały, Rady Zespołów Nieruchomości, które je wspierają, Zarządu SMLW „Popowice”, pracowników spółdzielni, a także członków. To oni zwracali uwagę na otoczenie, reagowali na dewastacje, które nam zgłaszali.
– Czy to może być recepta na funkcjonowanie w trudnych warunkach?
– Pewnie tak. To właśnie dzięki działaniom wszystkich, co miało także przełożenie na finanse, mogliśmy uzyskać ten korzystny wynik.

tom