Walne, ale jakie?

Z uwagi na pandemię, nie odbywają się w spółdzielniach mieszkaniowych Walne Zgromadzenia. Podobnie jest w SMLW Popowice.

• Członkowie spółdzielni poinformowani zostali przez stronę internetową o
sposobie realizacji Walnego Zgromadzenia.
• Tak zorganizowane Walne, nie umożliwia członkom dyskusji i przekazania im
wyjaśnień.

W dobie wciąż panującej od marca 2020 r. pandemii i funkcjonujących obostrzeń, w SMLW Popowice nie było w ubiegłym roku zrealizowane Walne Zgromadzenie. Dlatego też w tym roku Zarząd SMLW Popowice zarządził zwołanie Walnego w formie nadzwyczajnej. Otóż zgodnie z instrukcją głosowania, odbędzie się ono w siedzibie spółdzielni – dla każdej części Walnego zgromadzenia – 2, 3, 4 i 5 marca br. w godz. 16.00-20.00, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki, odległość dezynfekcja rąk). Ponadto wchodzący na głosowanie i wychodzący będą poruszać się dwoma oddzielnymi wejściami.

Dokumenty przygotowywane zazwyczaj na Walne -sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe, podział zysku netto- dostępne są dla członków w siedzibie spółdzielni, na stronie internetowej i w gazecie „Nasze Popowice”. Ponadto pod głosowanie poddane będą trzy uchwały, które dotyczą ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Starogranicznej 32.

Ten sposób realizacji Walnego, pozbawia członków możliwości dyskusji, przekazania im bezpośrednio informacji, jak i zadawania przez nich pytań. Ta niedogodność związana jest, rzecz jasna, z panującą obecnie pandemią. Czy ten – miejmy nadzieję – przejściowy brak możliwości dyskusji, spowoduje większą frekwencję na „normalnych” Walnych? O tym przekonamy się w przyszłości.

tom

2 thoughts on “Walne, ale jakie?

  1. A w jaki sposób członkowie spółdzielni mogą składać swoje propozycje uchwał? Dlaczego SM Popowice nie zaproponowało i nie umożliwiło umieszczenie ich w gazetce? Albo na stronie www? Dlaczego kolejny raz ignorowane są potrzeby mieszkańców, a kwitnie filozofia 'prywatnego folwarku’? Kiedy wybory do rad i zmiana obecnych ludzi?

  2. członkowie spółdzielni mogli zgłaszać uchwały do … wczoraj. Bo mają to zagwarantowane w prawie spółdzielczym na 15 dni przed walnym. Zapomniałem, że wczoraj była niedziela i spółdzielnia nie pracuje. Wiec mogli do piątku. A dowiedzieli się o tej możliwości we wtorek jak zobaczyli ogłoszenie na bramach. To mieli baaaardzo dużo czasu na przemyślenie i zebranie podpisów. A może chodziło o to, żeby nic nie zgłosić.
    Może ten pośpiech jest potrzebny bo chodzi o uchwałę na zgodę na sprzedaż gruntu przy Starogranicznej, o której nie ma mowy w artykule?
    Czy w Radzie Nadzorczej siedzą same kołki co nie mają głosu, żeby powiedzieć Zarządowi, że tak się nie organizuje Walnego Zgromadzenia?
    Za rok nowe wybory, będziemy mogli przemyśleć kogo wybrać do Rady…

Comments are closed.