Po odbiorze

Formalnie zakończona została przebudowa chodnika przy ulicy Niedźwiedziej, na odcinku między Żubrzą a Popowicką.
Zakończone zostały prace budowlane, związane z zadaniem „Przełożenie chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych na ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu na odcinku od ul. Żubrzej do ul. Popowickiej z podziałem na 2 etapy: – odcinek od ul. Żubrzej do ul. Jeleniej, – odcinek od ul. Jeleniej do ul. Popowickiej”.

O tej sprawie pisaliśmy na naszym portalu w 2018 roku, w tekście „Chodnik jak nowy”. Wówczas to, w SMLW Popowice miało miejsce spotkanie w sprawie proponowanych rozwiązań projektowych w sporządzanej dokumentacji projektowej dla zadania, z udziałem Urzędu Miejskiego oraz pracowni projketowej ABE. Ostatnio o tej sprawie pisaliśmy w maju br. w tekście „Chodnik coraz bliżej”. Przypomnijmy: dzięki wspólnym staraniom radnych Jednostki Pomocniczej Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. i Zarządu SMLW Popowice, możliwe było umieszczenie przebudowy chodnika w ramach tzw. Projektu PIRO, w planie remontów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Objęto nimi dwa wschodnie odcinki chodnika – pierwszy między ul. Żubrzą a ul. Jelenią oraz drugi między ul. Jelenią a ul. Popowicką. Wspólne starania, popowickich radnych z Jednostki Pomocniczej Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. i Zarządu SMLW Popowice, doprowadzą więc do zakończenia tego zadania, a mieszkańcy będą mogli chodzić bezpiecznie nowym chodnikiem.
26 października br. miał miejsce protokolarny odbiór robót. Na miejscu byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Zarządu Zieleni Miejskiej, przedstawiciele wykonawcy. Zauważyliśmy także przedstawicieli SMLW Popowice oraz radnych z JPMW Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów- Popowice Płn.


Po przejrzeniu chodnika na całej jego długości, przedstawiciele poszczególnych instytucji zgłaszali swoje uwagi i pytania. Dotyczyły one m.in. nieco luźniej ułożonej nawierzchni chodnika, oraz możliwości wjazdu pojazdów uprzywilejowanych między budynki na ulicy Niedźwiedziej (foto).

Jak wynika z wyjaśnień, kostka brukowa została nieco luźniej ułożona pod drzewami, aby woda mogła wsiąkać szybciej. Wjazd dla karetki jest tak celowo zaprojektowany w razie potrzeby istnieje możliwość ugięcia lub zerwania obu elementów ograniczających.

Jak sygnalizowali przedstawiciele wykonawcy, rano tuż przed odbiorem, nieznani sprawcy wyrwali część metalowych pachołków, ograniczających możliwość wjazdu na chodnik. Czyżby w ten sposób ktoś manifestował swoje niezadowolenie?

Remont chodnika na ulicy Niedźwiedziej budzi sporo uzasadnionych emocji, bowiem zmniejszyła się ilość miejsc do parkowania. Na ten fakt zwracali mieszkańcy Popowic w mediach społecznościowych. No, ale teraz to już przeszłość. Chodnik jest nowy. Być może, warto na przyszłość w większym stopniu konsultować takie projekty z mieszkańcami. Wszak to im będzie służył ten chodnik…

tom