Chodnik jak nowy

Chodnik jak nowy

Wspólne działania na Popowicach, przynoszą rezultaty. Przykładem takich działań jest sprawa chodnika przy ulicy Niedźwiedziej.

     Stan tego chodnika – zwłaszcza jego wschodniej strony – budził od dawna zastrzeżenia mieszkańców. Wyszczerbiona, nierówna betonowa nawierzchnia nie zasługiwała w zasadzie na miano chodnika. W 2015 r. chodnik ten został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Pisaliśmy o tym w tekście „Popowickie projekty”. Jednak w głosowaniu projekt ten otrzymał zaledwie 851 głosów, podczas gdy na zwycięski projekt w tej grupie (od 500 000 zł) oddano 12 921 głosów.

     Dzięki wspólnym staraniom radnych Jednostki Pomocniczej Rady Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. i Zarządu SM Popowice, możliwe było umieszczenie tego zadania w ramach tzw. Projektu PIRO, w planie remontów Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Ten podjął prace projektowe. Objęto nimi dwa wschodnie odcinki chodnika. Pierwszy między ul. Żubrzą a ul. Jelenią oraz drugi między ul. Jelenią a ul. Popowicką. Zadanie nosi nazwę „Przebudowa ul. Niedźwiedziej we Wrocławiu na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Popowickiej w zakresie przełożenia chodnika i wyznaczenia miejsc postojowych”.

     W sprawie proponowanych rozwiązań projektowych w sporządzanej dokumentacji miało miejsce spotkanie 22 maja br. Wzięli w nim udział przedstawiciele SM „Popowice”, Urzędu Miejskiego – Wydziału Inżynierii Miejskiej, Biura Zrównoważonej Mobilności, ZDiUM oraz Pracowni Projektowej ABE, która sporządza dokumentację projektową. Na spotkaniu zaprezentowany został i omówiony szczegółowo zakres prac i proponowane rozwiązania projektowe. Zakres przewidywanych prac to przełożenie chodnika i wyznaczenie miejsc postojowych do parkowania oraz obniżenie krawężników zgodnie z przedłożonym przez Radę Osiedla wnioskiem.

     W trakcie spotkania przedstawiono dwa warianty projektowe. Wariant pierwszy zakładał utrzymanie dotychczasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla. W wariancie drugim przewidywano zmianę dotychczasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych osiedla, m.in. wyprowadzenie całego ruchu samochodowego z trzech zjazdów z ul. Niedźwiedziej, ulicami wewnętrznymi na ul. Jelenią.

     Ze względu na brak akceptacji zmiany ruchu na drogach wewnętrznych osiedla, przyjęto wariant pierwszy, tj. zachowano dotychczasową organizację ruchu. Przewidziano też wydzielenie ze strefy parkowania fragmentu pobocza i chodnika, po to by umożliwić wjazd karetek z ul. Niedźwiedziej na chodnik biegnący wzdłuż budynków z numerami bram 1,3,5 i następnych. Po dokonaniu zmian, projekt został przedłożony Radzie Osiedla Pilczyce–Kozanów–Popowice Płn. i zaakceptowany przez nią.

tom