Wracać do przyrody

Wracać do przyrody

Zagospodarowanie terenów zielonych na Popowicach wciąż pozostawia wiele do życzenia. Stąd zapewne projekt do WBO 2018, dotyczący właśnie zieleni.

     Sławomir Ślepak, lider projektu „Zielone płuca Popowic”, twierdzi, że jest już dużo placów zabaw, są terenowe siłownie, ale przede wszystkim trzeba zadbać o zieleń. Przyznaje, że kiedy jako dziecko odwiedzał popowicką Polanę z przedszkolakami, nie sądził, że będzie kiedyś ją zmieniał. Teraz w trakcie burzy mózgów z członkami „Mojego Popo” powstał projekt. Na pytanie czy projekt się przyjmie odpowiada: „Jestem przekonany, że tak. Mieszkańcy wyrażają sympatie, kibicuje mi rodzina i znajomi. Proszę o głosy na ten projekt, bo Polana będzie miała więcej drzew , a zatem więcej tlenu. Chciałbym, abyśmy nie stracili zieleni. Powinniśmy w ten sposób wracać do przyrody”.

     Mój rozmówca twierdzi, że nazwa „Zielone płuca Popowic” zawiera właściwie dwa projekty, jego oraz projekt Leszka Nowakowskiego „Rewitalizacja fragmentu parku w sąsiedztwie kompleksu „Orbita” na Popowicach”: „Jedno płuco to jest Polana Popowicka, a drugie to park w pobliżu Orbity”.

     Przygotowanie projektu do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, jego zdaniem wymaga nakładu czasu, pracy, orientacji w cenach materiałów, no i przygotowania kampanii informacyjnej. Dobre przygotowanie do głosowania zapewni projektom wygraną. Cieszy go, że wiele instytucji i podmiotów m.in. Filia nr 10 MBP – włączy się w promowanie i pomoc w głosowaniu na popowickie projekty. Sławomir Ślepak chce, aby one wygrały i zostały wdrożone do realizacji: „Popowice będą się zmieniać dla nas mieszkańców”. Trudno nie przyznać mu racji.

                                                                                                                                                                                                                                                   tom