Konkurs dla wszystkich

Konkurs dla wszystkich

Jeden z organów samorządowych SM Popowice ogłosił konkurs fotograficzny. Może w nim wziąć udział każdy członek spółdzielni.

     Okres wakacji jest związany z większą ilością czasu. Popowicka zieleń jest jeszcze w pełnej krasie. Warto zatem rozejrzeć się wokół, sfotografować i wziąć udział w konkursie ”Moje wakacje na Popowicach”. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest Rada Zespołu Nieruchomości nr 2 Park w SM Popowice.

     Jakie są warunki startu w konkursie? Otóż udział może wziąć każdy członek SMLW ”Popowice”, który zgłosi chęć przystąpienia do niego. Termin przekazywania zdjęć do konkursu będzie podawany każdorazowo, co roku w ogłoszeniu. Zdjęcia należy przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@smpopowice.pl lub osobiście na płycie CD lub DVD do siedziby spółdzielni przy ul. Popowickiej 28, II piętro, sekretariat. Można przekazać je w formie papierowej – wywołane zdjęcia, ich minimalny format to 18×24 cm. Każde zdjęcie należy zapisać lub wysłać w postaci osobnego pliku w formacie JPG o objętości od 1MB do 3 MB. Do przekazanych prac trzeba także dołączyć podpisana zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

     Należy przy tym pamiętać, że przekazanie prac jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęć. Przekazując prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Autor zdjęć akceptuje też warunki regulaminu konkursu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SMLW „Popowice” w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w tym archiwizację jego danych osobowych w zasobach spółdzielni. Autor zdjęć wyraża również zgodę na udostępnienie jego danych osobowych oraz przekazanych zdjęć poprzez ich ekspozycję w siedzibie spółdzielni oraz na jej stronie internetowej i w gazetce osiedlowej „Nasze Popowice”.

     Komisja konkursowa będzie złożona z przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz Rady Zespołu Nieruchomości Nr 1 Polana i Rady Zespołu Nieruchomości Nr 2 Park. Rozpatrzy ona prace konkursowe, w momencie wpłynięcia co najmniej dziesięciu zgłoszeń. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. O terminie, miejscu wystawy prac i uroczystym rozdaniu nagród, organizatorzy poinformują na stronie internetowej spółdzielni i w ogłoszeniu w jej siedzibie. Zdjęcia można przekazywać do 21 września 2018 roku. Pozostaje życzyć udanych zdjęć i zwycięstwa w konkursie.

tom