Kosić czy nie?

Trawniki na terenie SM Popowice w czasie minionego lata, przez dłuższy czas nie były koszone. Podobnie z żywopłotami, które czasem utrudniały przejście.

• To kolejny temat, sygnalizowany nam przez mieszkańców Popowic, którzy w czasie minionego lata obserwowali bujną roślinność.
• Tereny zielone spółdzielni to 165 000 m². To bardzo duży obszar do utrzymania.

Zwróciliśmy się do SMLW Popowice, o wyjaśnienie tej kwestii. Praktyka wskazuje na to, że należy zostawiać enklawy nieskoszone, które miałyby zwiększać retencję gleby. Pozostawianie ich, powoduje, że są potem z koszeniem problemy. Najrozsądniejszym wyjściem jest zatem koszenie trawy, po osiągnięciu przez nią określonej wysokości.

Mój rozmówca – z-ca prezesa ds. technicznych, Bogdan Słowik – nawiązał też do apelu prezydenta Wrocławia, wystosowanego w trakcie lata. Dotyczył on niekoszenia trawy, aby przetrzymywała więcej potrzebnej wilgoci, a przy tym zapewniała mniejsze nasłonecznienie gleby. Znaczenie miały także prace dociepleniowe, które częściowo były prowadzone kosztem zieleni. Zrozumiałym jest, iż trudno było postawić rusztowanie, nie wchodząc przy tym na tereny zielone.

Konieczne będzie też dokupienie sprzętu do koszenia. Tereny zielone będące w zarządzaniu SM Popowice to ok 165 000 m². Utrzymanie takiego terenu wymaga sporych nakładów. Coraz więcej mieszkańców dba o zieleń w pobliżu swojego budynku. Sadzą tam kwiaty i starają się o utrzymanie takiego miejsca w należytym porządku. Zieleń wokół nas, to wspólna sprawa.

tom