O osiedlową faunę i florę

Na Popowicach przybywa stowarzyszeń, które w swoim programie mają rozwiązywanie problemów mieszkańców.

Jednym z nich jest Fauna i Flora Popowic, które powstało 9 września br. z oddolnej inicjatywy mieszkańców. Jego celem jest rozwiązanie problemów związanych z roślinnością i zwierzętami, jak również wsparcie osób starszych w opiece nad zwierzętami. Zdaniem Izy Jagosz, reprezentującej stowarzyszenie, konieczne jest wsparcie wolontariatu w opiece np. nad kotami. Stowarzyszenie wyznaczyło sobie za cel. m.in. wsparcie działań spółdzielni, dotyczących porządkowania piwnic, w których bytują wolnożyjące koty. To także finansowane z grantów akcji edukacyjnych, związanych z szeroko rozumianą ekologią. Ograniczenie populacji kotów, humanitarny sposób opieki nad nimi, to tematy wpisane w zakres działania stowarzyszenia. Chce ono także przeciwdziałać dewastacji zieleni, reagować na wszelkie formy przemocy i okrucieństwa wobec zwierząt i wobec osób, opiekujących się nimi.

Dotychczasowe kontakty ze SM Popowice, rokują dobrze: „Są widoki na współpracę, jesteśmy dobrej myśli” – twierdzi Iza Jagosz. Te pierwsze kroki to m.in. umożliwienie stowarzyszeniu prezentacji Radzie Nadzorczej działalności FiFP. To również sugestia Zarządu SM Popowice o przygotowanie stosownej umowy współpracy, pomiędzy spółdzielnią i stowarzyszeniem.

Przede wszystkim jest szansa, na cywilizowane sposoby obchodzenia się ze zwierzętami, akcje edukacyjne i wspólne działania, związane także z opieką nad roślinnością Popowic. Lepiej rozwiązywać te problemy, niż pozostawić je samym sobie. Wspólnie można znacznie więcej zdziałać.

tom