O osiedlową faunę i florę

Na Popowicach przybywa stowarzyszeń, które w swoim programie mają rozwiązywanie problemów mieszkańców.