Współpraca coraz lepsza

Współpraca coraz lepsza Coraz lepsza jest współpraca organów samorządowych – obu Rad Zespołów Nieruchomości w SM…

Być zaangażowaną

Być zaangażowaną W organach samorządowych SM Popowice są osoby, które funkcjonują w nich po raz pierwszy.

Narodziny przemocy

Narodziny przemocy Problemy współczesnego świata, znajdują – prędzej czy później – odbicie w teatrze. Tym samym…

Uważać – oszuści

Uważać – oszuści Oto apel, jaki otrzymaliśmy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna z prośbą o publikację. Mamy…

Promują się czy nie?

  Promują się czy nie? Czy działania inicjatyw sąsiedzkich, związane z niedawnym pożarem na Popowicach były…

Wszystko jest dozwolone

Wszystko jest dozwolone W rozważaniach na temat moralności, nie sposób pominąć powieści Fiodora Dostojewskiego „ Bracia…

Operatorów (zbyt) wielu?

Operatorów (zbyt) wielu? Na terenie SM Popowice działa wielu operatorów dostarczających usługi telefoniczne i internetowe. Jest…

A w Polskim – majówka, obchody i nowości

A w Polskim – majówka, obchody i nowości Majowy długi weekend to czas wypoczynku, ale też…

PopKurzacz (znów) sprzątał

PopKurzacz (znów) sprzątał Kolejną inicjatywę Mojego Popo można uznać za sukces frekwencyjny. Był to #PopKurzacz, czyli…

Druga PoPomoc

Druga PoPomoc Przybliżanie dzieciom umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest kontynuowane przez inicjatywę Moje Popo.