Operatorów (zbyt) wielu?

Operatorów (zbyt) wielu?

Na terenie SM Popowice działa wielu operatorów dostarczających usługi telefoniczne i internetowe. Jest ich coraz więcej, ale coraz więcej jest też zakładanych przez nich instalacji.

     W myśl ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 7 maja 2010 roku „ Właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości lub zarządca nieruchomości, niebędący przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, jest obowiązany umożliwić operatorom, podmiotom […] , umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej..”. Tak tez się dzieje w przypadku SM Popowice. Z informacji, jakie uzyskaliśmy zgłaszali się zarówno znani operatorzy, jak i inne podmioty. Zgodnie z zapisami ustawy mieli oni możliwość umieszczenia urządzeń, jak i przebiegów kablowych.

     Osobnym zagadnieniem jest kwestia funkcjonowania wielu tych przebiegów (na zdjęciu poniżej), z których być może część jest nieczynna. Z operatorami są zawierane umowy, zgodnie z którymi wpłacają oni kaucję zabezpieczającą. Ponadto prace wykonywane są zgodnie z procedurami technicznymi i pod nadzorem inspektora ze spółdzielni. Mimo rozmów z operatorami nie było możliwe ustalenie aby porozumieli się i umieszczali oni swoje kable w jednej listwie.

     Działalność wielu operatorów stwarza mieszkańcom możliwość wyboru z bogatej oferty. W wyniku tej działalności – jak twierdzi mój rozmówca Bogdan Słowik z-ca prezesa ds. technicznych SM Popowice – pozostaną ci operatorzy, których oferta będzie najatrakcyjniejsza. O tym jednak zadecydują użytkownicy, czyli mieszkańcy Popowic. Pozostanie sprawa wielu kabli w piwnicach. Być może z czasem i ona doczeka się rozwiązania…

tom