Współpraca coraz lepsza

Współpraca coraz lepsza

Coraz lepsza jest współpraca organów samorządowych – obu Rad Zespołów Nieruchomości w SM Popowice. Świadczą o tym wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia.

     Oba organy samorządowe RZN nr 1 Polana i RZN nr 2 Park, w przeszłości działały w pewnej izolacji od siebie. Polegała ona na dystansowaniu się RZN nr 2 Park się od „osiągnięć” RZN nr 1 w poprzedniej kadencji. Należy do nich zaliczyć rezygnację dwóch osób z członkostwa w tej Radzie, zamęt wokół Klubu Seniora i budowy myjni, próbę likwidacji gazety „Nasze Popowice”, a także powstrzymywanie zmiany suszarni w rowerownię w budynku Popowicka 62-68. Trudno więc dziwić się samorządowcom z Parku, że nie identyfikowali się z działalnością Polany.

     Te wydarzenia należą już do przeszłości. Kiedy od września 2017 r. przewodniczącym RZN nr 1 Polana, został Karol Stryczek, współpraca nabrała rumieńców. Świadczy o tym wspólna organizacja zabaw mikołajowych, gdy to samorządowcy z obu Rad pomagali sobie wzajemnie w prowadzeniu zabaw. To także wspólna organizacja zabawy karnawałowej w Parafii NMP Królowej Pokoju (na zdjęciu) i przygotowanie w Klubie Osiedlowym wystawy rękodzieła. Wreszcie współudział w V Rodzinnym Festynie „U Oblatów”.

     Jak zapewniają przewodniczący obu Rad – Bolesław Proga (pierwszy od lewej na zdjęciu) i Karol Stryczek, zgoda buduje i taka zasada przyświeca im w ich działalności. Świadczą o tym wymienione tu i planowane inicjatywy. Zyskają na tym członkowie spółdzielni.

mar