Zsypy (powoli) znikają

Zsypy (powoli) znikają

Likwidacja zsypów na śmieci w wysokich budynkach SM Popowice weszła w fazę realizacyjną. Oznacza to zamykanie kolejnych zsypów.

     Zgodnie z uchwałą, podjętą 28 września 2017 roku przez Radę Nadzorczą, od 20 października br. rozpoczęła się stopniowa likwidacja zsypów w budynkach wysokich. Objęła ona następujące budynki: ul. Jelenia 4-26, 28-56, ul. Niedźwiedzia 14-24, ul. Białowieska 13-23, ul. Popowicka 10-16, 18-24, 70-76, 78-84, 96-102, 136-142, 144-150, 152-158, ul. Bobrza 2-26, 28-44, ul. Wejherowska 19-29, 31-41,ul. Białowieska 32-42, 44-54.

     Co w tej sytuacji należy robić z odpadami komunalnymi? Otóż wg informacji spółdzielni, śmieci należy wrzucać do pojemników, które są w komorach zsypowych, tuż przy bramach wejściowych. Natomiast komory zsypowe należy otwierać i zamykać kluczami do bram wejściowych do budynku. Komory te są docelowym miejscem gromadzenia śmieci, ponieważ jest tam na nie miejsce. Zresztą w niektórych przypadkach budowa nowej osłony śmietnikowej jest trudna albo wręcz niemożliwa.

     Obecnie, wg informacji, którą uzyskaliśmy w SM Popowice, zlikwidowane są zsypy przy ul. Jeleniej i Niedźwiedziej, sukcesywnie zamykane będą w kolejnych lokalizacjach. Po 40 latach zsypy kończą swój żywot w zasobach SM Popowice.

tom