Coraz więcej inicjatyw

Coraz więcej inicjatyw

Moje Popo proponuje kolejne inicjatywy, dedykowane mieszkańcom Popowic. Przyczyniają się one do zmian na osiedlu a także w sąsiedzkich relacjach.

     W ciągu ostatnich miesięcy, pojawiały się kolejne pomysły na zwiększenie zainteresowania mieszkańców swoim osiedlem, ale też propozycje wielu działań, zmieniających teren tegoż osiedla. Są one jeszcze, siłą rzeczy, nie do końca widoczne, ale ich zasięg coraz bardziej poszerza się. Wymieńmy te dotychczasowe. Jedna z propozycji to zabezpieczenie parku przed kierowcami parkującymi na dziko, na terenach przylegających do parkingu przy Hali Orbita. Ze strony inicjatywy miało miejsce regularne fotografowanie kierowców, łamiących przepisy oraz zgłoszenia do Straży Miejskiej lub policji w dniach wydarzeń masowych. Problem dzikiego parkowania został też zgłoszony na piśmie do Zarządu Zieleni Miejskiej w sierpniu br.

     W PopKurzaczu we wrześniu br. wzięli udział mieszkańcy Popowic, porządkując otoczenie Orbity i pobliskiej części Parku Zachodniego (na zdjęciu poniżej). Wymienić należy także włączenie się inicjatywy Moje Popo w promocję wszystkich popowickich projektów, zgłoszonych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Polegała ona na stworzeniu i druku dwóch wersji plakatu, na bliskiej współpracy z autorami projektów (nakręcenie dwóch filmów promocyjnych), a także na promocji własnymi i zaprzyjaźnionymi kanałami internetowymi. Odnotujmy też współpracę z SMLW Popowice w promocji zewnętrznej, czyli tablice ogłoszeniowe w popowickich bramach.

     Moje Popo działało też w obszarze bezpieczeństwa na Popowicach. Do SM Popowice złożony został oficjalny wniosek o zmianę kodów w bramach na Popowicach, zaakceptowany przez spółdzielnię. Inicjatywa zwracała się też do niej o udzielenie pełnej informacji na temat likwidacji zsypów. Z najświeższych spraw wymienić należy oficjalny wniosek do ZDiUM o zwiększenie ilości wiat na wskazanych przystankach oraz starania o 
założenie na osiedlu czujnika jakości powietrza. Wskazana została lokalizacja przy boisku i górce.

     Są także sprawy, które potocznie mówiąc „nie wypaliły”. Wniosek o dofinansowanie szkoleń z udzielania pierwszej pomocy dla kilku grup wiekowych popowickich dzieci, był złożony w ramach pilotażowej akcji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w październiku 2017. Odrzucony został ze względu na zbyt dużą liczbę projektów, startujących w konkursie. Liderzy inicjatywy zapowiadają raz jeszcze start w kolejnej edycji tej akcji w I kwartale 2018 r. Z powodu braku wystarczającego zainteresowania i konsolidacji działań ze strony mieszkańców osiedla, zawieszona została propozycja debaty osiedlowej na temat obliczania kosztów ciepła, dostarczanego do popowickich mieszkań.

     Liderzy i uczestnicy inicjatywy Moje Popo nie zrażają się tymi trudnościami i wierzą, że coraz więcej mieszkańców będzie wspierało lub włączy się w ich działania.

tom