Ustawiać tabliczki czy nie?

Ustawiać tabliczki czy nie?

Na terenie SM Popowice spotkać możemy różnego rodzaju tabliczki, apelujące o określone zachowania. Trudno określić jednak ich skuteczność.

     Zazwyczaj tabliczki o treści nakazowej nie odnoszą spodziewanego rezultatu. Pewnie wchodzi tu w grę wrodzona przekora i niechęć do wykonywania poleceń. Prędzej akceptowane są te, odwołujące się do naszego poczucia estetyki.

     Stad zapewne pomysł, który powstał w SM Popowice, aby włączyć do projektowania takich tabliczek mieszkańców. Jak? Choćby w formie konkursu na zaprojektowanie (wymyślenie) takich napisów przez mieszkańców lub wykorzystanie w tym celu dziecięcych rysunków. Wyższy stopień identyfikacji mieszkańców z zaproponowanymi przez siebie rozwiązaniami plastycznymi, może zaowocować większą dbałością o zieleń, porządek.

     Jak sprawdzi się w praktyce pomysł, aby włączyć mieszkańców w to przedsięwzięcie? Będziemy o tym informować Państwa na naszym portalu.

tom