Za mało informacji

Za mało informacji

Mieszkańcy SM Popowice oczekują więcej informacji o podejmowanych przez spółdzielnię działaniach.

     W sprawie zsypów przeznaczonych do likwidacji w budynkach, na stronie internetowej spółdzielni ukazała się informacja. Dotyczyła sukcesywnie likwidowanych zsypów wraz z wymienieniem adresów. Nie precyzowała ona zagadnienia, jak i gdzie będą składowane śmieci. O to właśnie pytała w piśmie do spółdzielni inicjatywa sąsiedzka mojepopo, która: „… zwraca się do SMLW Popowice z prośbą o wystosowanie oficjalnej noty na stronie smpopowice.pl informującej nas o tym, jak i w których lokalizacjach mieszkańcy wymienionych bloków będą mogli składować odpady, które dotychczas lądowały w komorach zsypowych. Umieszczenie tego typu informacji w trybie otwartym (nie tylko dla mieszkańców logujących się do systemu Spółdzielni) będzie w naszym przekonaniu najuczciwszym i najszybszym sposobem dotarcia do naszej społeczności oraz wygaszenia pytań, pojawiających się w związku z dokonującymi się w podjętym temacie zmianami”.

     W rezultacie na stronie internetowej spółdzielni, w części dostępnej dla wszystkich, ukazało się wyjaśnienie, że odpady komunalne należy wrzucać do pojemników zlokalizowanych w komorach zsypowych przy bramach wejściowych, a komory zsypowe należy otwierać i zamykać kluczami do bram wejściowych. Była też wzmianka, że przed zamknięciem zsypów w konkretnym budynku, będą wcześniej wywieszone ogłoszenia.

     Mieszkańcy, których pytaliśmy o likwidację zsypów, dziwili się: „Przecież można wcześniej było uprzedzić ludzi o likwidacji zsypów i wyjaśnić, jak cała akcja będzie przebiegać„. Inny z mieszkańców stwierdził: „Przecież zasługujemy na wiedzę na temat tego, jakie rozwiązania proponuje się mieszkańcom Popowic w zamian za likwidowane zsypy„.

     Można z tej sytuacji wysnuć wniosek o konieczności przekazywania ze strony spółdzielni szybszej i bardziej precyzyjnej informacji. Najlepiej znacznie wcześniej przed planowanymi działaniami, takimi jak choćby obecne zamykanie zsypów. Podobnych spraw, o których powinni wiedzieć wcześniej mieszkańcy będzie zapewne więcej. Warto więc dostosować do tego komunikację z nimi, wykorzystującą wszystkie dostępne media.

tom