Za mało informacji

Za mało informacji Mieszkańcy SM Popowice oczekują więcej informacji o podejmowanych przez spółdzielnię działaniach.