Gdzie to ciepło?

Gdzie to ciepło?

Zainstalowane w SM Popowice u jednego z lokatorów podzielniki ciepła z dostępem radiowym zaczęły naliczać więcej jednostek ciepła w porównaniu do ubiegłego roku.

     Ten sygnał przekazał nam jeden z naszych czytelników. Powyższa sytuacja nastąpiła po wymianie podzielników ciepła na te z dostępem radiowym. Wymiana podzielników była także konsekwencją zmiany firmy rozliczającej ciepło. Nasz czytelnik zauważył szybkie, nieproporcjonalne do ubiegłego roku naliczanie jednostek przez nowe podzielniki.

     O wyjaśnienie tej sytuacji zwróciliśmy się do Zarządu SM Popowice. Z informacji które uzyskaliśmy wynika, że na powyższą sytuację ma wpływ kilka czynników. Jednym z nich jest zmiana podzielników, co wiąże się z ich innym wyskalowaniem. Ponadto zmienia się co roku cena jednostki ciepła, ustalana przez URE. Również wchodzą tu w grę koszty stałe i koszty zmienne przesyłu ciepła. Porównanie wskazań konkretnego podzielnika, może być dokonywane rok do roku, ale przy tych samych podzielnikach, a więc pomiary w opisanym tu przypadku, będzie można porównać, biorąc pod uwagę zużycie ciepła u lokatora w tym roku i w 2018.

     Oczywiście możliwe jest sprawdzenie prawidłowości działania podzielnika, ale trzeba mieć świadomość, że każdy przypadek jest indywidualny. Ważne jest także rozsądne gospodarowanie ciepłem, zakręcanie grzejników w czasie wietrzenia, jak również zmniejszanie ogrzewania mieszkania w czasie przebywania poza nim. Nie od rzeczy jest sygnalizowanie służbom technicznym wskazań podzielnika odbiegających od normy, ze złożeniem swoich wątpliwości na piśmie, aby wiadomo było gdzie i co sprawdzać.

     Wszelkie niejasności bądź zauważone nieprawidłowości, należy sygnalizować służbom technicznym SM Popowice. To powinno skrócić czas ich wyjaśnienia.

tom