Mieszkać z satysfakcją

Mieszkać z satysfakcją

Poziom zadowolenia i utożsamiania się mieszkańców Popowic ze swoim osiedlem, będzie przedmiotem badań naukowych.

     Do naszego portalu zwróciła się Ewa Dyk, doktorantka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Prowadzi ona badania nad osiedlami wielorodzinnymi z II połowy XX wieku. Obecnie analizuje kilka wybranych wrocławskich osiedli – w tym Popowice. W tym celu utworzyła krótką ankietę, która ma być uzupełnienieniem badań naukowych, dotyczących wizerunku tych osiedli.

     Celem ankiety jest uzyskanie wiedzy o odczuciach mieszkańców Popowic, dotyczących wizerunku ich osiedla oraz sprawdzenie, jak utożsamiają się oni ze swoim miejscem zamieszkania. W jakim stopniu odczuwają satysfakcję z faktu zamieszkania na Popowicach. Dlatego też udostępniamy na naszym portalu ankietę w formularzu Google. Oto jej adres:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEEH97p8OmDb9VCBFVdHb9WGiFm1XkqE-wb-qEeYbM8P8U0g/viewform
     Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje jedynie 2-3 minuty. To niewiele, a jej wyniki mogą w przyszłości przyczynić się do pozytywnych zmian w przestrzeni Popowic. Uzyskaną w ten sposób wiedzę po odpowiednim opracowaniu, będziemy mogli udostępnić naszym czytelnikom. Zatem prosimy o wypełnienie tej ankiety i podzielenie się swoimi refleksjami. Być może przyczynią się one do zmiany wizerunku Popowic.

tom