Rezultat konsekwentnych działań

Rezultat konsekwentnych działań

Ruszyła wreszcie sprawa realizacji zaleceń Straży Pożarnej, dotyczących budynku SM Popowice przy Popowickiej 62-68. Co prawda daleko jeszcze do finału, ale są już znaczące postępy.

     O tej sprawie pisaliśmy w lipcu 2016 roku w tekście „Czekając na opinię”. Przypomnijmy: zgodnie z zaleceniem w trybie nakazu administracyjnego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, konieczne było wykonanie mokrych pionów w budynku spółdzielni przy Popowickiej 62-68. Wszystko wskazywało na to, że konieczne będzie wycięcie drzew między budynkiem a ulicą Popowicką, i przygotowanie drogi pożarowej do prowadzenia akcji gaśniczej. Zanosiło się na to, że bez wycięcia drzew Straż Pożarna nie wyda pozytywnej decyzji o drodze pożarowej. Zostały wykonane tzw. mokre piony, czujniki, jak też drzwi przeciwpożarowe do piwnic i na przejścia strychowe. Do wykonania pozostały klapy dymowe.

     W styczniu 2016 roku spółdzielnia wnioskowała o odstępstwo od obowiązujących przepisów i uznanie ciągu pieszego ulicy Popowickiej jako drogi pożarowej. Zarazem wystąpiła do Zarządu Zieleni Miejskiej o zgodę na wycinkę drzew w pasie drogowym ul. Popowickiej. Wreszcie w sierpniu 2016 roku ZZM wyraził zgodę na tę wycinkę, a Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej dopuścił odstępstwo: droga pożarowa może prowadzić istniejącym ciągiem pieszym. Po uzyskaniu w październiku 2016 roku pozwolenia na montaż klap dymowych, możliwe będzie ich wykonanie, ale wiosną 2017 roku przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Jak widać konsekwentne działania Zarządu SM Popowice przyniosły rezultat. Z jednej bowiem strony, bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku będzie znacznie wyższe. Z drugiej, uniknie się dużych kosztów, związanych z wykonaniem placu manewrowego dla wozów Straży Pożarnej. Zatem zadanie zostało pomyślnie zrealizowane. Zyskają na tym zwłaszcza mieszkańcy wspomnianego budynku.

tom