Chcemy nowy parking!

Chcemy nowy parking!

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu jednego z mieszkańców, być może jest szansa na remont parkingu przy Bobrzej 28-44. Pod warunkiem, że w tę inicjatywę zaangażuje się więcej mieszkańców.

     Obecnie sytuacja przy ulicy Bobrzej 28-44 jest fatalna. Jeśli zatrzyma się jakiekolwiek auto, np. rodzic odwożący dziecko do szkoły, kurier czy taxi, to zbyt wąska ulica jest blokowana. Przywóz dużych przedmiotów jest także bardzo utrudniony, ponieważ zatrzymanie się w celu ich wyładowania, powoduje korek na tej ulicy. Również jest problem z parkowaniem prostopadle do ulicy po jej lewej stronie, wzdłuż płotu oddzielającego szkołę. Zwłaszcza kiedy po prawej stronie ulicy stoi zaparkowany długi samochód.

     Remont parkingu przy Bobrzej 28-44 objąłby swoim zakresem przebudowę chodnika. Wykonanie go na terenie zielonym przy bloku, pozwoli na zmianę kąta parkowania aut na prostopadły do bloku. Tym samym przybędzie miejsc parkingowych dla mieszkańców. Przesunięcie parkujących samochodów w stronę bloku, zwolni nieco miejsca na jezdni. To zaś umożliwi omijanie zatrzymującego się auta.

     Jest to już drugie podejście do tematu parkingu przy tej ulicy. W zeszłym roku [2016] mieszkańcy ulicy Bobrzej od numeru 28 do 44, dostali od Zarządu SM Popowice ankietę w sprawie remontu parkingu. Zawierała ona kilka opcji wraz z przykładowymi zdjęciami parkingów, zrealizowanych na innych ulicach. Inicjatywa Zarządu była bardzo dobra, jednakże sposób w który została przeprowadzona – niezbyt fortunny. Odbiór wypełnionych ankiet miał przebiegać w konkretnych godzinach, bądź można je było przekazywać w spółdzielni. Dla wielu pracujących osób, ta druga opcja była jedyną możliwą. Koniec końców – zgodnie z informacją otrzymaną ze spółdzielni – tylko 20% wypełnionych ankiet wróciło tam z powrotem. Wskutek tak małego odzewu, Zarząd zdecydował o zarzuceniu pomysłu. Tak naprawdę, po prostu nie było nikogo, kto pokierowałby całą inicjatywą. 
Tym razem, sytuacja jest inna. Jeden z mieszkańców ul. Bobrzej 28 -44, Adam Pukocz, podjął się prowadzenia tej inicjatywy. Zatem oddajmy mu głos: „Na początku 2017 roku zadzwoniłem do spółdzielni i dowiedziawszy się o tej historii, zdecydowałem o zaangażowaniu się w tę sprawę. Tym bardziej, że parkingi na okolicznych ulicach prezentują się znacznie lepiej. Dla informowania mieszkańców o inicjatywie, powstał na facebooku profil kampanii, który ma na celu także publikowanie pomysłów, jak i obaw. Oto adres profilu: https://www.facebook.com/remontParkinguBobrza/ Jest to też platforma do dyskusji, gdzie każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie.

     W pierwszym podejściu, przy użyciu jedynie papierowej ankiety przez spółdzielnię, nie było to możliwe. Informacja o obecnej akcji umieszczona została w formie ulotki na każdej z bram przy tej części ulicy, po to by dowiedzieli się o niej wszyscy zainteresowani. Z przykrością muszę zauważyć, że już drugiego dnia z niektórych drzwi wejściowych zniknęło ogłoszenie o kampanii. Podejrzewam, że mogły to zrobić osoby sprzeciwiające się pomysłowi poprawy jakości drogi i chodnika pod blokiem. Widać brak im odwagi do jakiegokolwiek innego wyrażenia swojej opinii, czy uwag na ten temat”.

     Kolejny planowany etap opisanej tu sprawy, to rozmowy ze spółdzielnią w sprawie planu remontu oraz wdrożenie pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców. Są już pierwsze propozycje. Oto one: usunąć „wraki” które zakorzeniły się, wszyscy muszą parkować „ciasno”, koniecznie tyłem a nie przodem, pod płotem szkoły. Proponowane jest też porozumienie się ze szkołą w sprawie udostępnienia placu za szkołą dla przyjezdnych rodziców, klientów korzystających z sali gimnastycznej i basenu, a także w sprawie nocnego parkowania na tym placu dla mieszkańców.

     Pomysł remontu parkingu przy Bobrzej 28-44 warto poprzeć! Jego realizacja powinna sprawić, że zarówno parkowanie, jak i zatrzymanie się na tej ulicy stanie się wygodniejsze i dla mieszkańców i dla przyjezdnych. Będziemy temu przedsięwzięciu patronować, informując o jego dalszych losach na naszym portalu.

tom