Chcemy nowy parking!

Chcemy nowy parking! Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu jednego z mieszkańców, być może jest szansa na remont…