Odwrócona kolejność

   

Odwrócona kolejność

W porządku obrad zbliżającego się Walnego Zgromadzenia SM Popowice, zastosowano nielogiczną kolejność. Najpierw mają odbyć się wybory do organów samorządowych, a potem dyskusja na temat ich sprawozdań.

     Członkowie SM Popowice, dostali – zgodnie ze statutem – imienne zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu. Jest w nich wymieniony porządek obrad. Po wyborze prezydium, komisji skrutacyjnej i wnioskowej, przewidziane są wybory do Rady Nadzorczej i obu Rad Zespołów Nieruchomości. Oznacza to, że najpierw nastąpią wybory członków obu organów, a dopiero później będzie można zabrać głos na temat sprawozdań tych organów.

     Członkowie spółdzielni, którzy zgłosili nam tę sprawę, uważają że jest to kolejność sprzeczna z logiką. Najpierw powinny być przedstawione sprawozdania (często pada wniosek, by ich nie odczytywać), po nich dyskusja , a dopiero w dalszej kolejności wybory nowych organów. Umożliwi to zebranym ocenę pracy tych organów. To może mieć – zdaniem naszych rozmówców – duże znaczenie w sytuacji, kiedy samorządowcy z tej mijającej właśnie kadencji będą „startować” ponownie do organów spółdzielni.

     W tej sytuacji wskazane jest zgłoszenie na początku Walnego Zgromadzenia wniosku o zmianę porządku obrad. Tym samym zostanie przywrócona logiczna i sensowna kolejność obrad Walnego Zgromadzenia. Wszak jest ono miejscem do poruszania spraw ważnych dla członków. Nie można więc utrudniać im wypowiedzenia się, ani pozbawiać ich możliwości oceny ustępujących organów samorządowych.

tom