O jakość przyszłych zgromadzeń

O jakość przyszłych zgromadzeń

Na Walnym Zgromadzeniu w 2013 roku, pod adresem jednego z członków spółdzielni, skierowano poważne oskarżenie. Osobą, która dopuściła się pomówienia jest aktualnie przewodniczącą Rady Zespołu Nieruchomości nr 1. Osoba wobec, której skierowano owe pomówienie, poniosła wskutek tego porażkę, jako kandydat do Rady Nadzorczej. Wobec zaistniałej sytuacji, w obronie dobrego imienia, został złożony pozew o naruszenie dóbr osobistych.

     Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, we Wrocławiu, XIV Wydział Cywilny, po rozpatrzeniu sprawy i przesłuchaniu świadków, wydał wyrok 8 maja 2015 roku (Sygn. akt XIV C 2254/14). Zgodnie, z którym, pozwana jest zobowiązana wpłacić 2000zł na rzecz Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” oraz 3417 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Mimo wniesionej apelacji od tego wyroku przez pozwaną, Sąd Okręgowy dnia 31 maja br. oddalił apelację i utrzymał w mocy wyrok z pierwszej instancji zasądzając dodatkowo 300zł kosztów. Wyrok jest prawomocny.

     Należy wyrazić przekonanie, że takie zakończenie sprawy, powstrzyma niektórych członków przed daleko idącymi pomówieniami. Warto zatem zwrócić uwagę na wypowiadane słowa, aby przyszłe zgromadzania odbywały się na merytorycznym poziomie.

mar