O jakość przyszłych zgromadzeń

O jakość przyszłych zgromadzeń Na Walnym Zgromadzeniu w 2013 roku, pod adresem jednego z członków spółdzielni,…