Echa naszych publikacji

Echa naszych publikacji

Nasze publikacje przynoszą konkretne wymierne efekty. Oczywiście, dzieje się tak, dzięki zgłaszaniu przez naszych czytelników problemów dotyczących osiedla Popowice. My z kolei, przekazujemy je właściwym służbom. Oto przykład takiej sytuacji.

     Pod koniec sierpnia, zgłosiliśmy zapytanie do rzeczniczki Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, Ewy Mazur. Dotyczyło ono terenu między targowiskiem Niedźwiedzia/Legnicka a nasypem kolejowym. Były tam porozrzucane śmieci. Pytaliśmy – kto powinien dbać o porządek w tym miejscu? Po uściśleniu przez nas numeru działki, której sprawa dotyczyła, szybko otrzymaliśmy informację, że nadzór nad czystością tego terenu sprawuje spółka Ekosystem. Tam też zostało przekazane nasze zgłoszenie. Niebawem otrzymaliśmy informację, że „ …teren został zlecony do interwencyjnego oczyszczenia. Prace na wskazanym terenie zostały wykonane w dniu 15.09.2015 r.”.

     W najbliższych publikacjach poruszać będziemy sprawy zgłaszane nam przez mieszkańców Popowic, także za pomocą mediów społecznościowych. Są to m.in. sprawy dociepleń, parkingów, a także działalności organów samorządowych SM Popowice. Liczymy na współpracę, ze strony czytelników naszego portalu.

tom