Popowickie projekty

Popowickie projekty

Mieszkańcy Popowic będą mieli okazję poprzeć projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2015, związane z tym osiedlem.

     Przypomnijmy najważniejsze informacje. Głosowanie rozpocznie się 28 września i będzie trwać do 12 października br. W głosowaniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, będące mieszkańcami Wrocławia. Głosować można w formie elektronicznej na stronie www.wroclaw.pl/wbo lub papierowej, wypełniając formularz do głosowania i wrzucając go do urn w Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w godz. 8.00 – 17.15 przy:
a) ul. G. Zapolskiej 4,
b) Pl. Nowy Targ 1-8,
c) ul. Bogusławskiego 8, 10,
d) Al. Marcina Kromera 44.

      Karty do głosowania można pobierać w Centrach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, lub ze strony www.wroclaw.pl/wbo. Tam też dostępne są wszelkie informacje na temat WBO 2015, pełna lista projektów z opisami, wyniki weryfikacji i załączniki. Można głosować na 3 projekty równocześnie.

     Do głosowania w ramach WBO 2015, z Popowic zakwalifikowały się trzy projekty. Pierwszy to projekt nr 547 – ul. Wejherowska, działki nr 1/1, 2/18, 2/19, AM-8, budowa przejścia dla pieszych przez ul. Wejherowską na wysokości ul. Bobrzej 44, przy Szkole Podstawowej Nr 3, budżet 50.000,00 zł. Drugi z nich to projekt nr 565 – ul. Niedźwiedzia, działka nr 17/7, ułożenie nowej nawierzchni chodnika po zachodniej stronie ul. Niedźwiedziej (od rogu ul. Legnickiej do ul. Jeleniej) oraz wyznaczenie miejsc postojowych dla samochodów, budżet 500.000,00 zł. Jako trzeci, w ramach inicjatyw lokalnych, zakwalifikował się także projekt nr 340 – Wspinaj się po zdrowie – linowy plac zabaw w Parku Popowickim, działka nr 3/5, budżet 150.000,00 zł.

     Mieszkańcy osiedla będą mogli poprzeć w głosowaniu te projekty, o ile chcą, by na osiedlu żyło się przyjemniej i wygodniej. Do głosowania na te projekty, zachęca również Zarząd i Rada Nadzorcza SMLW „Popowice” . Zatem wszystko w rękach mieszkańców.

tom