O progi na Jeleniej

O progi na Jeleniej

Część ulicy Jeleniej na Popowicach, nie ma progów spowalniających. Duży ruch na tej ulicy, stwarza zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci.

     Mieszkańcy tej ulicy, zgłaszali nam postulat, aby ułożono na niej progi spowalniające. Tym bardziej, że na tej ulicy, na jej odcinku między Starograniczną a Niedźwiedzią, takie progi są! Jelenia jest ulicą w zarządzie Gminy Wrocław. Dlatego też na ostatniej, październikowej sesji JPMW Rady Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice, jeden z popowickich radnych, Tomasz Kapłon, zgłosił tę sprawę.

     Jak poinformowała nas Ewa Garncarek-Zarzycka, sekretarz Rady, jednogłośnie została podjęta uchwała nr 15/83/14 z 8.10.2014 roku, w której Rada zwraca się do ZDiUM o wykonanie progów spowalniających na ulicy Jeleniej, od Niedźwiedziej do Białowieskiej.

     Wykonanie takich progów z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy, ponadto wymusi na kierowcach wolniejszą i ostrożniejszą jazdę.

tom