W obronie członków

W obronie członków

Jednym ze środków, jakie mają do dyspozycji członkowie spółdzielni mieszkaniowych, są stowarzyszenia. Wrocławskie Stowarzyszenie Obrony Praw Członków i Lokatorów SM Szóstka, powstało z potrzeby reprezentowania ich interesów.

     Stowarzyszenie to, zostało zarejestrowane w KRS, 5 stycznia 2012 roku. Jeszcze przed rejestracją Stowarzyszenia, w 2011 roku, ani Rada Nadzorcza, ani ówczesny Zarząd SM Szóstka, nie podjęły się weryfikacji rozliczenia ciepła za 2010 rok. Fakt ten doprowadził do rozpoczęcia działań. Zwracało także uwagę, że Zarząd nie może sam ustalać cen na wodę, bowiem są to ceny urzędowe.

     Jednym z zadań Stowarzyszenia jest wprowadzanie zmian w statucie spółdzielni, jak chociażby ta, iż osoba sama nie będąca członkiem, a upoważniona przez członka spółdzielni, może go zastąpić na Walnym Zgromadzeniu. Zdaniem Stowarzyszenia, Rada Nadzorcza ma nadzorować działalność spółdzielni, a nie akceptować wszystko bez zastrzeżeń.

     Stowarzyszenie Obrony Praw Członków i Lokatorów SM Szóstka, wskazało też na nieuzasadnione zapisy w strukturze spółdzielni: stanowisko prezes i dyrektor spółdzielni (w jednej osobie), nie znajduje potwierdzenia w ustawie Prawo spółdzielcze. Podobnie zwróciło ono uwagę, na złą interpretację zapisu statutowego, o ilości członków zgłaszających propozycję uchwały na Walne. Wystarczy 10 osób, a nie 230 , jak sugerował poprzedni prezes.

     Zdaniem Janiny Patruś, wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Obrony Praw Członków i Lokatorów SM Szóstka, ma ono do spełnienia ważną rolę: „Nasze Stowarzyszenie walczy z patologiami w spółdzielczości mieszkaniowej. Oznacza to, że członkowie tej spółdzielni, mają gdzie udać się w razie potrzeby. Ma kto występować w ich imieniu. Ma kto ich bronić”. Więcej informacji o Stowarzyszeniu można znaleźć na  www.stowarzyszenieszostka.pl

tom