Co dalej w sprawie kotów?

Co dalej w sprawie kotów?

O sprawie bezdomnych kotów w zasobach SM Popowice, pisaliśmy na naszym portalu w tekście Rozwiązać problem kotów.

     Przypomnijmy: w piśmie skierowanym do Zarządu i Rady Nadzorczej SM Popowice, mieszkańcy kategorycznie domagali się pomocy w rozwiązaniu tego palącego problemu. Wskazywali, że obecnie w piwnicach gnieżdżą się bezdomne koty. Są one sprawcami smrodu na klatkach schodowych, roznosicielami zarazków. Ponadto rozmnażają się w piwnicach, w niekontrolowany sposób, co dodatkowo pogarsza stan sanitarno-epidemiologiczny budynków mieszkalnych.

     W piśmie wskazana była także propozycja rozwiązania problemu. Mieszkańcy sugerowali zakupienie przez Spółdzielnię specjalnych budek dla kotów, wystawianych w miejscach oddalonych od budynków mieszkalnych.

     Padły też w piśmie pytania: dlaczego mieszkańcy ponoszą nakłady finansowe, związane z piwnicą, skoro wykorzystanie boksów piwnicznych jest utrudnione, dlaczego dla administracji spółdzielni ważniejsze są koty, niż prawa mieszkańców?

     Mieszkańcy, widząc bezczynność administracji SM Popowice, poinformowali także instytucje zewnętrzne: JPMW Radę Osiedla Pilczyce-Kozanów – Popowice Płn., Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna i Powiatową Inspekcja Weterynaryjną – Powiatowego Lekarza Weterynarii.

     Zarząd SM Popowice, w odpowiedzi na wspomniane pismo, poinformował mieszkańców, że: „…sprawa została przekazana Radzie Nadzorczej SM Popowice i Radzie Zespołu Nieruchomości Nr 1 celem wydania opinii oraz konsultacji dotyczącej zaproponowanych rozwiązań.”

     To najświeższe informacje, dotyczące tej sprawy. O kolejnych krokach, zmierzających do rozwiązania tego problemu, będziemy informować na naszym portalu.

tom